Sapere - aisti ja ilmaise

Varhaiskasvatukseen uudet ruokailusuositukset

Suosituksen tarkoituksena on antaa yleiset suuntaviivat
 • lasten ravitsemuksen edistämisestä ja ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta
 • ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. 

Suositukset lasten aterioista ja välipaloista koskevat sekä kunnallista varhaiskasvatusta että yksityisiä palveluntuottajia.

Suositus on tarkoitettu
 • kunnille ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä varhaiskasvatuksen yksiköille
 • lasten ruokapalvelujen toteuttajille
 • kodeille.
Se sopii myös tietolähteeksi kaikille lasten ravitsemuksen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, järjestöissä, seurakunnissa ja lasten harrastustoiminnassa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) suosittaa, että tämä varhaiskasvatuksen ruokailua ja ruokakasvatusta linjaava ja ohjaava suositus olisi käytössä myös oppimateriaalina ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja täydennyskoulutuksessa.

VRN pitää erittäin tärkeänä, että kaikissa kunnissa otetaan nämä suositukset käyttöön varhaiskasvatuksen ruokailusta ja sen järjestämisestä päätettäessä, toiminnan ja elintarvikehankintojen kilpailuttamisessa, käytännön toteutuksessa sekä toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa. Tämä suositus voidaan liittää ruokapalvelusopimuksiin ja kilpailutusasiakirjoihin toiminnan kuvauksen perusasiakirjana. 

TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA -Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset

Sapere on lasten ruokakasvatukseen liittyvä menetelmä

Sapere on ruokakasvatusmenetelmä, jossa lapset tutustuvat ruokamaailmaan aistiensa välityksellä. Saperessa lapset oppivat aistimalla, tutkimalla, kokeilemalla, ihmettelemällä ja leikkimällä. Menetelmä perustuu aistikokemuksiin, joiden kautta lapsi oppii uusia asioita ruokamaailmasta: elintarvikkeista, ruuasta, ruuan alkuperästä ja sen valmistuksesta. Menetelmän keinoja voivat hyödyntää sekä vanhemmat että ammattikasvattajat sekä ravitsemusalan ammattilaiset.

Saperen juuret ovat Ranskassa, jossa alkuperäisen Sapere-menetelmän kehitti ranskalainen kemisti ja etnologi Jacques Puisais 9–12-vuotiaille koululaisille. Sapere on latinankielinen sana ja tarkoittaa maistua tai tuntea makua, mutta sillä on viitattu myös verbiin tietää tai ymmärtää. Monelle tuttu Sapere Aude -fraasi viittaa uskaltamiseen tietää jotakin ja juuri tähän Sapere-menetelmä pyrkii; rohkaistua ottamaan selville mitä aistit meille ruuasta kertovat.
Sapere nostaa esille sen, että:

 • ruokailo on paras matkalippu ruokamaailmaan
 • lapsi havainnoi ja oppii ruoka-asioita vahvasti kaikkien aistiensa kautta
 • leikki, tutkiminen ja uteliaisuus ovat lapsen tapa oppia ruoasta
 • mitä enemmän lapsi osallistuu ruokien tekemiseen, niiden hankintaan ja kasvattamiseen, sitä enemmän hän kiinnostuu ja innostuu ruokamaailmasta ja oppii arvostamaan sitä
 • pakottamalla lasta syömään tai maistamaan emme luo 'ruokailoa' vaan alamme sammuttaa sitä
 • lasten kanssa kannattaa puhua monin tavoin ruoasta ja rikustuttaa lapsen ruokakielen oppimista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä