Tutkimuksia, opinnäytteitä ja artikkeleita lasten ruokakasvatuksesta

Kirjallisuutta, artikkeleita

Sandell, M, Mikkelsen, BE, Lyytikäinen, A, Ojansivu, P, Hoppu, U, Hillgrén, A & Lagström, H 2016,
'Future for food education of children' Futures, vol 83, pp. 15-23. 
Future for food education of children

Hoppu U, Prinz M, Ojansivu P, Laaksonen O, Sandell MA. Impact of sensory-based food education in kindergarten on willingness to eat vegetables and berries. Food & Nutrition Research. 2015.

Väitökset


Lapsen ylipaino – riskitekijät, tunnistaminen ja elintavat
Elintarviketieteiden maisteri Marja Vanhalan väitöskirja lasten ylipainosta ja siihen liittyvistä riskeistä. Väitöskirjassa nostetaan esille lasten ylipainon ja mielialan yhteys: ylipainoiset lapset syövät suruunsa.
Linkki väitöskirjaan:http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9744-1

Opinnäytteet

2013: Lapsen ruokasuhde
Ruotsalainen Niina. 2013. Varhaiskasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto
2013: Lasten kokemuksia ruokailutilanteista
Veini, Terhi. 2013. LASTEN KOKEMUKSIA RUOKAILUTILANTEISTA. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväsky-län yliopisto.Tutkimuksen aiheena olivat lasten kokemukset ruokailutilanteista. Tutkimus oli osa Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa -hanketta, joka levittää tietoa Sapere-menetelmästä.
2012: Lapsi kokijana, tekijänä ja leikkijänä. SAPERE-menetelmän vaikutus lasten ruokakäyttäytymiseen päiväkodin kasvattajien ja vanhempien näkökulmasta
Jussila, Marianna ja Keisanen Salla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma.
Opinnäytetyö, joss pyrittiin selvittämään toimintatuokioiden avulla vaikuttaako päiväkodissa toteutettu ruokakasvatus vanhempien ja kasvattajien näkökulmasta lasten ruokailu- ja käyttäytymistottumuksiin arjessa. Tuokioidemme perusta on SAPERE-ruokakasvatusmenetelmä.
2012: Sapere- pedagogisen välipalalistan kehittäminen Kurikan varhaiskasvatukselle
Rinta-Halkola, Susanna; Vuolle, Mira. Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli laatia Sapere- pedagoginen välipalalista Kurikan kaupungin varhaiskasvatukselle. Välipalalistan kohderyhmänä olivat alle kouluikäiset lapset, kahdeksan kuukauden ikäisistä lapsista seitsemänvuotiaisiin. Välipalalistan tavoitteena oli ohjata lapsia myös terveellisempään ja ennakkoluulottomampaan suhtautumiseen ruokiin. Välipalalista tehtiin olemassa olevan vasta uusitun kuuden viikon kiertävän ruokalistan pohjalle.
2011: Makuasiaa! - Ruokateatteri lasten ravitsemuskasvattajana
Juntunen, Kaisa. Joulukuu 2011. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Lääketieteen laitos/ravitsemustiede.
Tutkimuksen tuloksena valmistui viisi Sapere-menetelmään pohjautuvaa tehtävää sisältävä Makuasiaa! -vihko. Ruokateatteri oli suunnattu 4.-6- -luokan oppilaille.
2011: Ruokaa mielelle - ratkaisukeskeinen ryhmäohjelma masennuksesta toipuvien mielenterveyskuntoutujen ravitsemusohjaukseen
Tolonen, Ulla. Maaliskuu 2011. Pro gradu -tutkielma.Itäsuomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. Lääketieteen laitos. Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos/ravitsemustiede.
Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko lyhyellä ratkaisukeskeisellä ja ryhmämuotoisella ravitsemusohjelmalla auttaa masennuksesta toipuvia mielenterveyskuntoutujia arvioimaan ja tarvittaessa muuttamaan ruokavaliotaan.
2011: Koululaisen ravitsemustottumukset ja Sapere-menetelmä.
Jormanainen, Elina. 2011. Koululaisen ravitsemustottumukset ja Sapere-menetelmä. Case: Ravitsemusoppaan laatiminen Lehmon koulun ensimmäisen luokan oppilaille. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Matkailun koulutusohjelma.
2011: Aistiharjoitteet leikki-ikäisten lasten ruokaennakkoluulojen vähentämisen apuna.
Siitonen, Jenni. 2011. Aistiharjoitteet leikki-ikäisten lasten ruokaennakkoluulojen vähentämisen apuna. laurea ammattikorkeakoulu, Liikkeenjohdon koulutusohjelma.
2011: Sapere-pedagoginen ruokalista ruokapalvelussa
Kirsi Nevala. Sapere-pedagoginen ruokalista ruokapalvelussa, Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
2011: Moniammatillinen työote päiväkodissa: esimerkkinä Sapere-menetelmä
Kypärä S. Moniammatillinen työote päiväkodissa : esimerkkinä Sapere-menetelmä. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011.
2011: Ravitsemusohjausmateriaali diabetesta sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille : Sapere-ruoka- ja ravitsemuskasvatusmenetelmä
Lappalainen M ja Tirkkonen S. Ravitsemusohjausmateriaali diabetesta sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille : Sapere-ruoka- ja ravitsemuskasvatusmenetelmä. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011.
2011: Havainnointitutkimus SAPERE-menetelmällä toteutetusta makutaidepajasta
2011: Hallivuori H ja Romppainen S. Havainnointitutkimus SAPERE-menetelmällä toteutetusta makutaidepajasta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2011
2011: ”JAUHO NÄYTTÄÄ IHAN LUMELTA!” Lasten kokemuksia SAPERE – menetelmästä päiväkodin ruoka – ja ravitsemuskasvatuksessa
Heli Levä. ”JAUHO NÄYTTÄÄ IHAN LUMELTA!” Lasten kokemuksia SAPERE – menetelmästä päiväkodin ruoka – ja ravitsemuskasvatuksessa . Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaali, -terveys – ja liikunta-ala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
2011: Asiakastyytyväisyys päiväkotilasten ruokapalvelussa - Case Seinäjoen kaupunki
Sankari S. Asiakastyytyväisyys päiväkotilasten ruokapalvelussa - Case Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011.
2011: Ruokaa mielelle – ratkaisukeskeinen ryhmäohjelma masennuksesta toipuvien mielenterveyskuntoutujien ravitsemusohjaukseen
Tolonen U. Ruokaa mielelle – ratkaisukeskeinen ryhmäohjelma masennuksesta toipuvien mielenterveyskuntoutujien ravitsemusohjaukseen. Pro-gradu tutkielma. Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos/ravitsemustiede. Terveystieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto.
2011. Sapere-Makukoulun tuominen käytäntöön Espoon ryhmäperhepäiväkoteihin
Tupola, Elina. 2011. Sapere-Makukoulun tuominen käytäntöön Espoon ryhmäperhepäiväkoteihin. Laurea-ammattikorkeakoulu, Palvelujen
tuottaminen ja johtaminen.
2010: Sapere ja kasvatuskumppanuus.
Erika Kalliomäki ja Mirka Kauhanen. 2010.Sapere ja kasvatuskumppanuus. Sapere-menetelmän toteuttaminen varhaiskasvatuksessa. Erika Kalliomäki & Mirka Kauhanen. 2010. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma: Sosiaali- ja terveysala.
2005: Ravitsemuskasvatusta esikouluikäisille
Säkkinen Mervi, Virtanen Tiina. 2005. Diakonia - ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö. Terveydenhoitaja AMKL
2005: Sapere-menetelmällä toteutettu esikoululaisten ravitsemuskasvatuskokeilu
Sanna Pakarinen. 2005. Pro gradu. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.
Opinnäytetyö ei ole saatavilla elektronisena.
2006: Salapoliisi Saperen ruokaseikkailut.
Teija Räihä. 2006. Salapoliisi saperen ruokaseikkailut. Lasten ravitsemuskasvatusta Jyväskylän p

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä