Varhaiskasvatukseen uudet ruokailusuositukset

Suosituksen tarkoituksena on antaa yleiset suuntaviivat
  • lasten ravitsemuksen edistämisestä ja ravitsemuksellisesti riittävän ja terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta
  • ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. 

Suositukset lasten aterioista ja välipaloista koskevat sekä kunnallista varhaiskasvatusta että yksityisiä palveluntuottajia.

Suositus on tarkoitettu
  • kunnille ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä varhaiskasvatuksen yksiköille
  • lasten ruokapalvelujen toteuttajille
  • kodeille.
Se sopii myös tietolähteeksi kaikille lasten ravitsemuksen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, järjestöissä, seurakunnissa ja lasten harrastustoiminnassa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) suosittaa, että tämä varhaiskasvatuksen ruokailua ja ruokakasvatusta linjaava ja ohjaava suositus olisi käytössä myös oppimateriaalina ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja täydennyskoulutuksessa.

VRN pitää erittäin tärkeänä, että kaikissa kunnissa otetaan nämä suositukset käyttöön varhaiskasvatuksen ruokailusta ja sen järjestämisestä päätettäessä, toiminnan ja elintarvikehankintojen kilpailuttamisessa, käytännön toteutuksessa sekä toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa. Tämä suositus voidaan liittää ruokapalvelusopimuksiin ja kilpailutusasiakirjoihin toiminnan kuvauksen perusasiakirjana. 

TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA -Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä