TP 2: Viljelymenetelmien vaikutus maan orgaaniseen ainekseen

Tavoite

Tavoitteena on kirjallisuusselvitykseen perustuen muodostaa kokonaiskuva erilaisten viljelymenetelmien vaikutuksesta orgaanisen aineksen määrään. Tiedon pohjalta valitaan Suomen olosuhteisiin sopivia käytäntöjä, joilla voidaan ylläpitää maan orgaanisen aineksen pitoisuutta tai kasvattaa sitä.

Menetelmät

Tämä osa hankkeesta pohjautuu jo olemassa olevaan kirjallisuustietoon. Julkaistujen raporttien ja artikkeleiden pohjalta laaditaan raportti erilaisten viljelymenetelmien vaikutuksesta maan orgaaniseen ainekseen. Työpakettien 1 ja 2 tuloksien perusteella voidaan arvioida eri viljelymenetelmien hiilivaikutusten kautta myös viljelymenetelmien vaikutuksia maan rakenteeseen, lannoitustarpeeseen ja vesistökuormitukseen.