TP 5: Suositukset viljelymaan hoitotoimenpiteiksi tuottavuuden parantamiseksi ja kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Tavoite

Tässä työpaketissa tarkastellaan maaperän ominaisuuksien ja erilaisten viljelyn valintojen vaikutuksia satoon, viljelijän talouteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja ravinnehuuhtoutumiin. Lisäksi kootaan työpaketeissa 1-3 kerättyä tietoa hyvin ja huonosti tuottavien lohkojen ominaispiirteistä sekä maan hyvään kasvukuntoon johtavista toimenpiteistä viljelysuositusten pohjaksi.

Menetelmät

Työkaluina käytetään monimuuttujamalleja sekä viljelijän talouden, sadon ja maaperäprosesseja yhdistäviä bioekonomisia malleja. Mallien avulla arvioidaan seuraavia kysymyksiä: Kuinka tärkeää maaperän orgaanisen aineksen ylläpitäminen on? Kuinka suuri on maaperän orgaanisen aineksen tarkoituksenmukainen määrä yhteiskunnallisen ja viljelijän talouden kannalta? Millaisille lohkoille maaperän hiiltä lisäävät toimenpiteet kannattaa ensisijaisesti suunnata?