Koulutusinfo

Yhteisön hyvinvointikoulutus

Tämän koulutuksen tavoitteena on luoda yhteisön hyvinvointia moniammatillisesti työskennellen. Koulutuksessa otetaan huomioon koulun omat haasteet ja vahvuudet. Tarkoituksena on jakaa omaa osaamista ja sopia kouluyhteisössä yhteisistä toimintatavoista ja kehittämisideoista.

Vaakamalli on keino jäsentää yhteisön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä sovelletaan omaan arkityöhön. Koulutus on prosessi, jonka aikana koulun henkilöstö keskustelee yhdessä miten he voivat itse vaikuttaa luokkansa ja koulunsa hyvinvointiin.

Vaakamalli®-koulutuksen voit suorittaa joko verkossa tai voit tilata kouluttajan koulullesi.

Tutustu ensin tähän koulutusinfoon ja ota sen jälkeen yhteyttä yhteen alla mainituista henkilöistä osallistuaksesi Vaakamalli®-koulutukseen.

Yhteystiedot

Erikoissuunnittelija

Päivi Hamarus

Keski-Suomen ELY-keskus
Kehittämis- ja strategiayksikkö
puh. +358 400 859 523
nimi.sukunimi@ely-keskus.fi