Tutkimuksia, selvityksiä ym. Ohjaamoista Etelä-Savossa

Tutkimuksia, selvityksiä ym. Ohjaamoista Etelä-Savossa

Kokoamme näille sivuille Etelä-Savossa valmistuneet tutkimukset, selvitykset, julkaisut, kehittämissuunnitelmat ym., jotka kohdentuvat erityisesti Etelä-Savon Ohjaamoihin. Mukana on myös tekeillä olevia töitä. Uusimmat ovat alla!

Ratia, Sari-Anne 2018: Ohjaamo Olkkarin henkilökunnan kokemuksia moniammatillisesta Ohjaamo-yhteistyöstä. Opinnäytetyö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/146321.

Kosonen, Matleena & Romppanen, Heidi 2018: Nuorten kokema osallisuus ja toimijuus Ohjaamoiden asiakkaina. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 82 sivua. Linkki opinnäytetyöhön: https://bit.ly/2vRUSHF

Ohjaamojen tuen loppujulkaisu
n (Ohjaamojen tuki - ammattilaisen apuna nuoren parhaaksi, XAMK) pääset lukemaan suoraan verkosta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-011-1.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä