Parkkilan koulu

Tiedotteita

Oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttämisestä koulussa

Oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttämisestä koulussa

Parkkilan koulussa voidaan käyttää oppilaiden omia mobiililaitteita oppimisessa ja opetuksessa. Mobiililaitteella tarkoitetaan älykännyköitä, tablet-tietokoneita ja kannettavia tietokoneita (läppärit). Omilla laitteilla käytetään esimerkiksi tiedonhakupalveluja, sähköisiä oppimateriaaleja sekä koulun verkko-oppimisympäristöä. Niillä myös otetaan muun muassa koulutehtäviin liittyviä valokuvia.

Omien laitteiden käytön mahdollisuus liittyy uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen omien laitteiden käyttöönottoa tuetaan valtakunnallisesti useissa Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa.

Oppilaiden omien laitteiden käytössä noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Oman mobiililaitteen saa tuoda kouluun koulun antamaan ohjeen mukaisesti. Oman laitteen tuominen tai sen käyttäminen koulussa ei ole pakollista, eikä koulu edellytä laitteen hankintaa.

  • Laitteiden tuontilupa ei tarkoita laitteiden jatkuvaa käyttölupaa koulussa. Koulusta kerrotaan, milloin laitteita saa käyttää. Laitteiden käytössä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Opettaja päättää, millä oppitunnilla laitteita käytetään ja mihin käyttötarkoitukseen.

  • Oppilaiden laitteet ovat koulussa omalla vastuulla. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Kouluilla on käytössä maksuton langaton verkko.

Lisätietoja omalta opettajalta