Koulukuljetus

Koulukuljetus

Koulukuljetus
Haapajärven kaupunki myöntää koulukuljetuksen seuraavasti:
• Perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus on ilmainen, mikäli koulumatka on yli 5 km
• Esioppilaiden ja 1. – 2. luokan oppilaiden maksuttomaan kuljetukseen oikeuttava matka on 3 km (erillinen hakemus, kun matka on alle 5 km)
• 3. – 6. luokan oppilaiden koulukuljetuksen omavastuu on 4 euroa/päivä, mikäli koulumatka on 3-5 km, sisarosuusalennus 50% (erillinen hakemus)
• Lukiolaisten kuljetuksia kaupunki ei avusta

Erillisestä hakemuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin tms. lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulutoimisto hankkii lausunnot matkan vaarallisuudesta poliisiviranomaiselta.
Toimi näin
Esiopetuskuljetus myönnetään ilman erillistä päätöstä kilometrirajojen täyttyessä. Kilometrirajojen alittuessa koulumatkaetuutta haetaan koulukuljetushakemuksella sivistysjohtajalta. Hakemuksen perusteena voi olla koulumatkan vaarallisuus, petovaara, terveydelliset syyt tai asiantuntijan lausunto. Koulukuljetusta haetaan tulostettavalla verkkolomakkeella(Lomake).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä