Oppilaan hyvinvointi

Oppilashuolto

 
Oppilashuolto on on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät.

Kouluruokailu:
ruokapalvelujohtaja Riitta Heittokangas, puh. 044 4456252
palveluvastaava Paula Pahkala, puh. 044 4456290

Terveydenhoito:
kouluterveydenhoitaja Mervi Jokela 0401808462

  • koululla kuukauden 1. maanantai
  • muina aikoina parhaiten tavoitettavissa ma-to klo 11-12
  • osoite, Aleksintie 4, 86710 Kärsämäki
Selänteen hammashoidon ajanvaraus ma-to 8-15 ja pe 8-13 puh. 044 7001844

puheterapeutti Marketta Kilpeläinen, puh. 044 4456385

Koulukuraattori Anne Nevasaari, puh. 044 4456152 toimii koulujen sosiaalityöntekijänä.

Koulupsykologi Riikka Holappa puhelin 044-4456203 E-mail: riikka.holappa@haapajarvi.fi
Parkkilan koululuilla paikalla sopimuksen mukaan


Erityisopetus: erityisopettaja Riitta Mäntylä, tavattavissa koululla tiistaisin, puh. 044 4456 226
E-mail: riitta.mantyla@haapajarvi.fi

Tarvittaessa Parkkilan koululla toimii oppilashuoltoryhmä, joka käsittelee yksittäisen oppilaan, koululuokan tai koko kouluyhteisön fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmään voivat käsiteltävästä asiasta riippuen kuulua: koulun johtaja, erityisopettaja, luokanopettaja, oppilas, huoltajat, psykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Oppilashuoltoryhmän työ perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön. Aloitteen ryhmän koollekutsumisesta voi tehdä kuka tahansa edellä mainituista ryhmäläisistä. Päätöksen koollekutsumisesta ja käytännön järjestelyt tekee koulunjohtaja.