Johtokunta

Johtokunta

 
Johtokunnan tehtävä on:
  • huolehtia yhteistyössä henkilökunnan kanssa koulun kasvatuksen ja opetuksen kehittämisestä
  • hoitaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti
  • vastata varojen keruusta (esim. retkiasiat)
  • toimia koulunsa edunvalvojana
  • suorittaa muut sille määrätyt ja toimialaansa kuuluvat tehtävät
Johtokunta valitaan vuosittain pidettävässä koulun kokouksessa.
Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.
Vuosittain puolet johtokunnasta on erovuorossa.
Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Henkilökunta osallistuu kokouksiin tarpeen mukaan asiantuntijajäseninä.
Johtokunnan käsiteltäviä asioita ei ratkaista esittelystä.
Koulun johtaja toimii johtokunnan sihteerinä.
Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.
 

Parkkilan koulun johtokunta 


Parkkilan koulun Johtokunta. 
 
Ulla Myllylahti / Kati Tossavainen / 
 
Virpi Peräaho / Sirpa Huhtakallio/ 
 
Katja Koistila (Vara puh. joht). / Suvi Päkkilä / 
 
Mari Nietula ( Puh.joht) / Petteri Hautakangas / 
 
Tiina Järvenpää / Tuija Lohva / 
 
Marjo Nikula / Pilvi Olkkonen/ 
 
Pasi Aaltosaari / Sanna Salin / 
 
Marjo Ruhala /Riikka Viitala / 
 
Jaana Hedetniemi /Veijo Nurmenniemi