2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa tulee olla kuvattuna:

 • toimintakulttuuri ja sen periaatteet
 • opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi
 • opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma
 • ohjaustoiminta oppimisen tukena
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista
 • yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa
 • kodin ja koulun yhteistyö
 • yhteistyö muiden tahojen kanssa
 • oppilaan arviointi ja todistukset.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain[1] mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa.

Yhdenvertaisuuslain[2] mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.[1] Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, muutettu 1329/2014) 5 a §

[2] Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 6 §

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä