Eurajoen lukio

Eurajoen lukion kalenteri

Abipäivä

Päivän aikana eri korkeakoulut sekä korkeakouluopiskelijat esittelevät omia opintolinjojaan ja -kokonaisuuksiaan. Kolme ensimmäistä tuntia ovat yhteisiä esittelyjä auditoriossa. Iltapäivän kolmen oppitunnin aikana on vaihtoehtoisia esittelyjä eri luokkatiloissa. Opiskelijat valitsevat kultakin tunnilta yhden. Myös kakkoset voivat kiinnostuksensa mukaan osallistua esittelyluennoille.