Opinnäytetyöt

Romanien työlliminen - Kompastukivi vai ponnahduslauta?

Tekijä: Medi

Ärling, Mikael Mertsi Allan. Romanien työllistyminen - kompastuskivi vai ponnahduslauta? Tuumasta töihin -koulutusmalli ponnahduslautana työllistymiseen. kevät 2018. 87 s., kuusi liitettä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu oy, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja vaikuttavan palvelumuotoilun kehittämisen koulutusohjelma, sairaanhoitaja-diakonissa (YAMK).

Syrjäytymisen taustalla olevat syyt ovat monitasoisia, yhteiskunnallisista tekijöistä aina perhe- ja yksilötason tekijöihin. Merkittävänä yhteiskunnallisena ilmiönä syrjäytymisen taustalla on työmarkkinoiden muutos sekä heikosti koulutetun työvoiman kysynnän romahtaminen. Tehokkuus- ja koulutusvaatimukset ovat kasvaneet ja yksilö, joka ei pysty niihin syystä tai toisesta vastaamaan, on vaarassa jäädä osallisuuden ulkopuolelle.

Romanien kouluttautuminen ja työllistyminen nähdään monin tavoin haasteellisena. Opinnäytetyössä tarkastellaan romanien työllistymisen esteitä sekä työhön sijoittumisen ja osallisuuden edellytyksiä analysoimalla Suomen romaneista tehtyjä selontekoja. Sisällön analyysissa on käytetty fenomenologista lähestymistapaa. Selvitystiedosta tehtyä analyysia on peilattu näyttöön perustuvaan arkikokemukseen.

Opinnäytetyössä kuvataan Nevo tiija -hankkeessa kehiteltyä produktiota Tuumasta töihin -koulutusmallia ja sen prosessia. Produktio on tiivis osa Diakoniaammattikorkeakoulun hallinnoimaa valtakunnallista Nevo tiija – Uusi aika -ESRhanketta. Tuumasta töihin -mallin uskotaan auttavan, ei vain romaneja, vaan myös muita vaikeasti työllistyviä henkilöitä.

Asiasanat: romani, osallisuus, syrjäytyminen, työllistyminen, koulutus, produktio

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä