Roosa-tutkimus

Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi : Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018

Tekijä: Medi
Raportissa tarkastellaan Suomen romanien hyvinvointia, osallisuutta, terveyttä, syrjintäkokemuksia, toiminta- ja työkykyä, elintapoja, elinoloja sekä palvelujen tarvetta ja käyttöä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti Roosa -tutkimuksen osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Nevo Tiija -hanketta vuosina 2017–2018. Yhteistyössä romanien kanssa toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli edistää romanien yhdenvertaisuutta ja tuottaa tietopohja, jonka avulla pystytään arvioimaan Romanipoliittisen ohjelman toimivuutta.

Tulokset osoittavat, että syrjintäkokemukset, matala koulutustaso, heikko työllisyys ja taloudellinen tilanne ovat yleisiä. Tutkimus nostaa esiin haasteita, kuten useiden kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden yleisyyden sekä fyysisen toimintakyvyn vaikeudet. Vahvuutena on romanien keskuudessa yleinen sosiaalinen osallistuminen, yhteisöllisyys ja keskinäinen avunanto. Tulosten perusteella esitetään toimenpiteitä, joiden toteutuksessa keskeistä on romanien oma voimavaralähtöisyys ja yhteisöllisyys.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä