Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus


Päiväkotien ja esiopetuksen kotisivut

Varhaiskasvatus kuuluu yhdessä neuvolapalveluiden, puhe- ja toimintaterapian sekä perheneuvolan kanssa perhepalveluihin. Perhepalvelut palvelevat perheitä eri elämäntilanteissa ja vaiheissa.

Äänekoskella varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ohjatussa perhepäivähoidossa, sekä kerhomuotoisesti leikkitoiminnan piirissä.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko kalenterivuoden ajan. Keskitetysti haku järjestetään keväällä ja siitä ilmoitetaan paikallislehdessä sekä kaupungin internetsivuilla.

Päiväkodit

Äänekoskella toimii yhdeksän päiväkotia, joissa on kokopäivähoitoryhmiä 1-3-vuotiaille ja 3-6-vuotiaille lapsille. Päiväkotien aukioloaika on yleensä 6.30-17.00. Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan klo 5.30-22.30 välisenä aikana Kellosepän päiväkodissa ja ympärivuorokautisesti Mikonpuiston päiväkodissa. Päiväkotien johtajat antavat lisätietoa päiväkodin toiminnasta.

Perhepäivähoito

Äänekoskella ohjattua perhepäivähoitoa järjestetään eri puolilla kaupunkia kunnallisina perhepäivähoitajina toimivien omissa kodeissa.

Perhepäivähoidon varahoitopaikkoina toimivat toiset perhepäivähoitajat, päiväkodit ja varahoitoyksikkö Mikonpuiston päiväkodissa.

Kaikkia uusia varhaiskasvatuspaikkoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat perhepäivähoidon ohjaajat.