Opetussuunnitelmatyö Rauman freinetkoulussa

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on laadittu koulukohtaisena koulun pedagogisen erityistehtävän vuoksi. Koulu on yksityiskoulu ja opetuksenjärjestäjänä on koulun taustaorganisaatio, Avokas ry.

Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin 2014, freinetpedagogiikkaan, koulun arvopohjaan ja koulussa muodostuneisiin ja hyväksi koettuihin käytäntöihin. Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma laaditaan suomenkielisenä, koska koulun opetuskieli on suomi.Opetussuunnitelma julkaistaan sekä sähköisenä että paperiversiona. Henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia on kuultu opetussuunnitelmaa laadittaessa esimerkiksi suunnittelupalavereissa, vanhempainilloissa, yhteisöllisen oppilashuollon palavereissa, koulutyön ohjausryhmän kokouksissa, yhteisissä aamunavauksissa, oppilaskunnan kerhossa ja oppilaskunnan hallituksen kokoontumisissa. Lisäksi huoltajilla ja oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa vuosittaisten tyytyväisyyskyselyiden kautta.Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä esiopetuksen kanssa, koska Rauman freinetkoulussa on oma esiopetus

Opetussuunnitelmatyössä on oltu mukana valtakunnallisissa ops-työpajoissa ja tehty yhteistyötä Rauman kaupungin kanssa. Opetussuunnitelman laatimisessa on uskonnon osalta mukana Rauman seurakunta. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on järjestetty erilaisten palaverien, koulutusten ja työpajojen muodossa.Oppilashuoltoa ja kodin ja koulun yhteistyötä käsittelevien osuuksien laadinnassa on tehty yhteistyötä koulutyön ohjausryhmän, oppilaskunnan hallituksen edustuksen sekä terveydenhoitajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa.

Lukukauden alussa tehtävä lukuvuosisuunnitelma tarkentaa opetussuunnitelmaa ja se sisältää mm. seuraavat asiat:
- lukuvuoden teema ja siihen sisältyvät kokonaisuudet
- opetustuntien määrä
- opetuksen ja koulunkäynnin tuki
- työ- ja loma-ajat
- yleiset ohjeet
Opetussuunnitelmaa täydentävät:
Avokas ry:n toimintamalli
aamu- ja iltapäivätoiminnansuunnitelmat
kouluterveydenhuollon toimintamalli
koulun turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelma
kriisisuunnitelma
kestävän kehityksen ohjelma (keke)
tasa-arvosuunnitelma
tietostrategia
Rauman kaupungin kulttuurisuunnitelma.

Lukuvuoden toiminnan arviointi:
Rehtori laatii toimintakertomuksen tiedoksi Rauman Avokas ry:n elokuun kokoukseen. Toimintakertomus tiivistää kuluneen lukuvuoden ja sen avulla voidaan arvioida ja seurata kulunutta lukuvuotta.

Perheiden tyytyväisyyttä koulunkäyntiin kysytään muun muassa tyytyväisyyskyselyn avulla keväisin kaikkien vuosiluokkien perheiltä. Oppilaiden tyytyväisyyskyselyt toteutetaan paperiversiona keväisin. Henkilökunta osallistuu henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin oman esimiehensä kanssa vähintään kerran lukuvuodessa. Koulun itsearvioinnissa voidaan lisäksi hyödyntää Perusopetuksen laatukriteereitä

Koulun henkilökunta, yhteisöllinen oppilashuolto (oppilaskunta, oppilaskunnan hallitus, yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, koulutyön ohjausryhmä) ja Rauman Avokas ry:n hallitus käsittelevät kyselyiden ja arviointien tuloksia ja hyödyntävät niitä koulun toiminnan kehittämisessä.

Tähän opetussuunnitelmaan tehdään tarvittaessa päivityksiä, muutoksia, tarkennuksia, lisäyksiä tai korjauksia.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä