Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Rauman freinetkoulun käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Rauman freinetkoulussa käyttäytymisen arvioinnissa korostetaan yhteistyötaitoja, vastuullisuutta ja koulun järjestyssääntöjen noudattamista.


Käyttäytymisen arviointiperusteet


Erinomainen (10) arvosana täyttää kiitettävän (9) kriteerit, jonka lisäksi oppilas

* luo positiivista ilmapiiriä kannustaen ja tukien muita oppilaita

* on huomattavan hyväkäytöksinen ja huolellinen kaikissa asioissa

* osaa tuoda oman mielipiteensä julki perustellen ja rakentavasti.Kiitettävän (9) arvosanan saa oppilas, joka

* ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä arvostaa työtä

* tulee hyvin toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa ja on avulias ja sovitteleva

* on rehellinen, luotettava ja hyväkäytöksinen

* toimii vastuuntuntoisesti ja tunnollisesti

* työskentelee omatoimisesti ja oma-aloitteisesti

* huolehtii omalta osaltaan työrauhasta ja kannustaa muita esimerkillään

* huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä yksilönä ja ryhmässä

* on kielenkäytöltään kohtelias ja ystävällinen

* noudattaa oma-aloitteisesti sääntöjä

* puuttuu kiusaamiseen kykynsä ja mahdollisuuksiensa mukaan.


Hyvän (8) arvosanan saa oppilas, joka

* ottaa yleensä muut huomioon

* tulee toimeen muiden oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa

* on rehellinen ja luotettava

* huolehtii omalta osaltaan työrauhasta

* huolehtii tehtävistä, välineistä ja ympäristöstä

* on kielenkäytöltään asiallinen

* noudattaa sääntöjä

* ei osallistu kiusaamiseen.Tyydyttävä (7) arvosana annetaan oppilaalle, joka

* ottaa huomioon toiset ihmiset ja ympäristön vaihtelevasti

* ei aina kykene yhteistyöhön

* toimii epäluotettavasti

* unohtaa välillä työrauhan

* unohtelee tehtäviään ja välineitään sekä suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöönsä

* käyttää sellaista kieltä, josta häntä on huomautettava

* noudattaa sääntöjä vaihtelevasti

* on käyttäytynyt niin häiritsevästi, että koulu on ollut yhteydessä huoltajaan oppilaan käytöshäiriöistä tai oppilas on saanut rangaistuksia

* on ollut osallisena kiusaamiseen.Kohtalainen (6) arvosana annetaan oppilaalle, joka

* suhtautuu välinpitämättömästi toisiin ihmisiin, ympäristöön ja koulunkäyntiin yleensä

* osoittaa ivaa, pilkkaa tai halveksuntaa toista ihmistä kohtaan

* toimii vilpillisesti

* ei piittaa työrauhasta

* suhtautuu kielteisesti ja välinpitämättömästi koko koulutyöhön

* käyttää epäasiallista kieltä

* osoittaa piittaamattomuutta säännöistä

* on käyttäytynyt niin häiritsevästi, että koulusta on toistuvasti oltu yhteydessä huoltajiin ja oppilas on saanut useita rangaistuksia

* on ollut aktiivisesti osallisena kiusaamiseen.Välttävä (5) arvosana annetaan oppilaalle, joka

* osoittaa suurta välinpitämättömyyttä kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan

* toimii toistuvasti vilpillisesti

* häiritsee opetusta, poistettuna ryhmästä kohentaisi selvästi ryhmän työskentelymahdollisuuksia

* rikkoo sääntöjä tietoisesti ja jatkuvasti.Hylätty (4) arvosana annetaan oppilaalle, joka

* ei ole omaksunut koulun asettamia käyttäytymistavoitteita eikä ole koulun kasvatus- ja kurinpitokeinoin autettavissaRauman freinetkoulun käyttäytymisen arvioinnin kriteerit ovat yhteneväiset Rauman kaupungin käyttätymisen arviointiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä