Yhdistyksen asiantuntijalausuntoja, toukokuu 2017

Pro Lukio on antanut toukokuussa asiantuntijalausunnot:

Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018 – 2021 (9.5.2017)

Lausunto lukiolain muuttamisesta IB-koulutusviennin mahdollistamiseksi (14.5.2017)

Molemmat lausunnot ovat Luettavaa -sivuilla:

Linkki Luettavaa -sivulle