Pro Lukio ry:n eduskuntavaalitavoitteet

Pro Lukio ry:n eduskuntavaaliteemoja ovat:

 Lukiokoulutuksen rahoitus

  • Lukiokoulutukselle on asetettu lisää tehtäviä, joten lukion rahoitusta, ja ennen kaikkea valtion sille antamaa rahoitusta tulee lisätä.
  • Lukioverkon alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi jonkinlainen “saavutettavuuslisä” on syytä ottaa mukaan rahoitusjärjestelmään
  • Lukion rahoitusmallin tulee kohdella eri järjestäjätahoja neutraalisti. Jos malliin luodaan jonkinlaisia suoriteperusteisia rahoitusosuuksia, tulee niiden olla suhteellisen pieniä ja perusrahoitusosuuden riittävän suuri.

 Lukion uudistaminen ja lukiokoulutuksen laatu

  • Lukiokoulutuksen houkuttelevuutta ja laatua tulee entisestään vahvistaa ja siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sujuvoittaa. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on ensiarvoisen tärkeää.
  • Lukiokoulutusta kehitetään vahvasti yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Toisen asteen yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa tärkeää, mutta lukio ja ammatillinen koulutus on säilytettävä omina koulutusmuotoinaan.
  • Nyt päätetyt lukiouudistukset tulee toteuttaa määrätietoisesti, mutta silti niin, että koulutuksen järjestäjille taataan riittävä aika uudistusten toteuttamiseen. Paikalliset olosuhteet, paikallinen tietotaito ja koulutuksen järjestäjien tahto kehittää lukiota on oltava keskiössä.

 Lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus

  • On huolehdittava, että lukiokoulutus ei eriydy alueellisesti. Lukioverkon tulee olla riittävän kattava, jotta kaikilla nuorilla on tasapuolinen mahdollisuus laadukkaaseen lukiokoulutukseen.

 

 

 

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti