Ajankohtaista

Sivistyksen sivuhuone pe 26.1.2024

Sivistyksen sivuhuone – tila 207

Paikka: Educa-messut, Helsingin Messukeskus, Pasila Helsinki

Perinteinen Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijoiden Opsia ry:n Sivistyksen sivuhuoneen verkostoitumistilaisuus pidettiin 26.1.2024.


OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto

Ohjelmassa
Puheenjohtajan Katarina Murron tervehdyssanat
• Musiikkiesitys Duo Hermanchito (https://www.akateemisetmuusikot.fi/duo-hermanchito)
• Sivistyksen suunta 2023 palkinnonsaajan Kuopion apulaiskaupunginjohtajan Pekka Vähäkankaan puheenvuoro.

Opsian puheenjohtaja Matti Hursti ja varapuheenjohtaja Merja Lehtonen juonsivat tilaisuuden.


Duo Hermanchito esiintyi upeasti


Sivistyksen suunta -palkinnon saaja piti puheen.

Sivistyksen suunta -palkinto Pekka Vähäkankaalle

Palkinnon saaja on sivistyksen toimialan laaja-alainen toimija

Kuntaliitto ja Opsia palkitsevat Sivistyksen Suunta - palkinnolla vuosittain kunta-alan toimijan, joka on vaikuttanut laaja-alaisesti kuntien sivistystoimen edistämiseen ja kehittämiseen.

Vuoden 2023 Sivistyksen suunta -palkinnon myönnettiin Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaalle. Suomen Kuntaliitto ry ja Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry palkitsivat Vähäkankaan Helsingissä valtakunnallisilla Sivistystoimen neuvottelupäivillä tänään 28.9.2023. 

- Pekka Vähäkangas on kohdistanut kiinnostuksensa taiteen ja kulttuurin sekä laajemmin kasvatuksen ja opetuksen yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja merkitykseen, tiivistää Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

- Hänen pyrkimyksenään on ollut yhdistää yliopistollinen tutkimus ja käytännöt ja saada eri toimialat, asukkaat, kolmassektori ja yrittäjät löytämään yhteistyömahdollisuuksia.

Lue lisää Kuntaliiton tiedotteesta: Tiedote Kuntaliitto 28.9.2023

Läs på svenska: https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2023/arets-bildningsvisionar-ar-bitradande-stadsdirektor-pekka-vahakangasKuva Kuntaliitto


Kannanotto - Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen

Koulua ja kotia edustavat tahot korostavat yhteistyön merkitystä

Koulu alkaa! Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee, että hänen elämänsä aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä häntä tukien.

Uusi lukuvuosi on aina uusi alku. Se tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tehdä asioita paremmin ja muistuttaa itseämme siitä, mikä on tärkeää.

Toivomme tulevaan lukuvuoteen rakentavaa koulua, oppimista sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevaa keskustelua niin julkisesti, paikallisesti, koulun tasolla kuin viranomaisten, yksittäisten ammattilaisten ja vanhempien välillä. Puhutaan toisistamme arvostavasti ja ystävällisesti. Toimitaan lapsille ja nuorille hyvänä esimerkkinä ja luodaan heille näin turvaa ja uskoa siihen, että me aikuiset kyllä kannattelemme heitä.

Luodaan koulumaailmaan toimintakulttuuri, jossa koti ja koulu tekevät hyvää yhteistyötä ja jossa vanhempien ja koulun aikuisten väliselle vuoropuhelulle on tilaa. Tuetaan yhdessä oppimista ja oppimisen iloa. Tunnistetaan mahdollisesti esiin nousevat ongelmat ja tartutaan niihin yhdessä avoimesti, rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Pidetään kiinni yhteisistä kasvatustavoitteista ja kasvatusyhteistyöstä. Näiden molempien rooli on entistä tärkeämpi tilanteessa, jossa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden ja koulujen kokema kuormitus ovat lisääntyneet.

Rakennetaan koulusta yhteisö, johon kaikki pääsevät mukaan ja jossa jokaista kuullaan ja arvostetaan omana itsenään. Kokemus hyvään yhteisöön kuulumisesta vaikuttaa merkittävällä tavalla jaksamiseen ja hyvinvointiin. Koulu voikin parhaimmillaan olla paikka, joka tukee paitsi lasten ja nuorten, myös ammattilaisten ja vanhempien hyvinvointia.

Aloitetaan uusi lukukausi yhteistyön hengessä, toisiamme aikuisina sekä ennen kaikkea lapsia ja nuoria tukien!

Finlands svenska lärarförbund FSL
Förbundet Hem och Skola i Finland
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Opetushallitus
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, OPSIA ry
Sivistystyönantajat, Sivista ry
Suomen Kuntaliitto
Suomen Rehtorit ry
Suomen Vanhempainliitto ry

Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen-kannanotto 2023.docx

Uusi varapuheenjohtaja Opsialle

Opsian vuosikokouksessa eilen Akavatalolla 6.6.2023 nimettiin uusi varapuheenjohtaja Merja Lehtonen, Kangasalan opetus- ja koulutusjohtaja heti 6.6. lähtien. Entinen varapuheenjohtaja Lucina Hänninen on pyytänyt eroa omien työtehtävien vaihtumisen johdosta ja hän on lupautunut jatkamaan hallituksessa varajäsenenä.
Samalla valittiin myös uusi hallituksen varajäsen Kerttuli Punkari Hyvinkään sivistystoimen hallinto- ja kehittämispäällikkö.Vasemmalta Opsian kunniapuheenjohtaja Markku Suortamo (vuosikokouksen puheenjohtaja), Lucina Hänninen, Merja Lehtonen, Opsian puheenjohtaja Matti Hursti ja uusi kunniajäsen Peter Johnson.

Opsia Golf 17.6. Vierumäellä

Opsia Golf pelattiin kesäkuun 17. päivä Vierumäellä Cooke-kentällä.
Tämä turnaus oli Opsia Golfin 20-juhlaturnaus.

Tulokset:

Naiset
1. Pirkko Saari 34 HCP
2. Alve-Tamminen Elina 34
3. Marianne Kangasniemi 32 HCP

Miehet
1. Erkki Kangasniemi 38
2. Pentti Halonen 36
3. Juha Isosuo 35

Lisätietoja: https://vierumakigolf.fi/kentat

Opsian vuosikokous 6.6.2023 Helsingissä

Opsian vuosikokous pidetään Akavatalolla Helsingissä tiistaina 6.6.2023 klo 16.00.

Kokouksessa tarjolla kahvia/teetä ja pientä suolaista sekä makeaa palaa.

Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous tulee järjestää kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään. Sama henkilö voi edustaa itsensä lisäksi enintään kahta (2) muuta jäsentä.

Kutsu ja esityslista ym. liitteet kokoukseen tulevat pian.

Ilmoittautuminen marianne.joronen@opsia.fi

Tervetuloa!

Akavatalo, Pasila
Käyntiosoite Kellosilta 7, 00520 Helsinki


Opsian Sivistyksen sivuhuone 27.1.2023

Sivistyksen sivuhuone oli 27.1.2023 klo 16.00-18.00 Helsingin Messukeskuksessa.

Ohjelmassa (tila 207)

- Sivistyksen suunta -palkinnon saajan Terhi Päivärinnan puhe.
- SM-tason kilpatanssiat Olivia ja Daniel Eklund esiintyvät.

Tilaisuutta juonsivat Opsian puheenjohtajat Matti Hursti ja Lucina Hänninen.
Opsian juhlaseminaarin esitykset 18.-19.8.2022

Opsian puheenjohtaja Matti Hursti avasi juhlaseminaarin.


Kruunuhaan yläaste esiintyi aluksi seminaarissa.


Opsian Juhlaseminaarissa ministerin tervehdyksen kävi tuomassa opetusministeri Li Andersson Helsingissä 18.8.2022 Clarion hotellissa.Opsian juhlaseminaarin esitykset ovat täällä alla liitteinä. 


Opsian tarina 1972-2022 Peter Johnson ja Tapio Holopainen

Opsian-tarina_Johnson&Holopainen 18.8.2022.pdf


Terhi Päivärinta, Kuntaliitto

Terhi Päivärinta 18.8.2022.pdf


Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusseura

Tomi Kiilakoski 18.8.2022.pdf


Anni-Sofia Niittyvuopio, nuoren puheenvuoroTuija Willberg Antti Kuopila, STM

Antti Kuopila 19.8.2022.pdf


Katri Kalske, Vantaan kaupunki

Katri Kalske 19.8.2022.pdf


Outi Ervasti, Oulun kaupunki

Outi Ervasti 19.8.2022.pdf

Juhlaseminaarissa esiintyi harmonikkataiteilija ja laulaja Jonna Pirttijoki.


https://www.youtube.com/watch?v=6U3eP-0rIQM
Opsian hallitus kiittää osallistujia!


Opsian hallituksen jäseniä.


Opsian kunniapuheenjohtajia muistettiin juhlaseminaarissa.

Ohjelma_torstai.pptx

Ohjelma_perjantai.pptx

Opsian mediatiedote 19.8.2022

Opsia julkaisi tänään 19.8.2022 mediatiedotteen:

Opsia juhlii 50-vuotista järjestötoimintaansa - Katse sivistyksen suuntaan!

Puheenjohtaja Matti Hursti: Katse sivistyksen suuntaan!
Opsia ry:n puheenjohtaja, Ylöjärven sivistysjohtaja Matti Hurstin mielestä nyt on käännettävä katse sivistyksen suuntaan.

Vuoden vaihteessa tapahtuu kuntakentässä historiallinen muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Kuntien vastuulle jäävät tehtävät ovat suurelta osin sivistyspalveluja, jotka ovat kuntalaisten hyvinvoinnin kivijalka. Valtion on turvattava sivistyspalvelujen rahoitusosuudet jatkossa saman kaltaisella mekanismilla, jolla turvataan hyvinvointialueidenkin rahoitus.

Viime vuosina yhteiskunnallisten häiriötilanteiden voittamisessa kuntien sivistyspalveluilla on ollut tärkeä rooli. Se ylläpitää kuntalaisten palveluja ja yhteiskunnan toimintakykyä. Poikkeusoloissa turvalliset rutiinit ja niiden jatkuminen tavalla tai toisella ylläpitää hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä henkistä kestävyyttä ja epävarmuuden sietokykyä.

Lue lisää tiedotteesta: Opsia mediatiedote 19.8.2022.pdf

Opsia piti juhlaseminaarin 18.-19.8.2022 hotelli Clarionissa Helsingissä ja tilaisuus on erittäin onnistunut.

Opsia kiittää kaikkia osallistujia vilkkaista keskusteluista ja kommentoinneista!


Opsian hallituksen jäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Opsian järjestötoiminta on ollut monipuolista ja vilkasta, kuten juhlavuonnakin. Se on kokoaan merkittävämpi vaikuttaja koulutuspolitiikan kentällä. Opsia on ollut haluttu yhteistyökumppani ja ratkaisukeskeinen sillanrakentaja.

Opsian jäsenet tekevät merkityksellistä työtä tärkeiden asioiden parissa. Tarvitsemme yhteistä keskustelua ja osaamisen kehittämistä sekä laajasti kumppanuuksia ja verkostoja tukemaan sivistystoimen johtoa, hallinnossa työskenteleviä sekä eri asiantuntijatehtävissä työskenteleviä. Tähän Opsia tarjoaa 50 vuotta toimineen foorumin.

 


Opsian tarina - Opsia 50 vuotta

Opsian juhlaseminaarissa julkistetaan 18.8.2022 Opsian tarina 1972-2022 julkaisu, johon löytyy linkki alla.

Opsian tarinasta on myös julkaistu ruotsinkielinen lyhenne - Sammandrag på svenska (löytyy myös alta).

Opsia juhlii Clarion hotellissa Helsingissä Katse sivistyksen suuntaan -juhlaseminaarissaan 18.-19.8.2022 vuosijuhlaansa. Seminaarin teemana on sivistyksen ja sivistystoimialan johtamisen historia, nykyhetki ja tulevaisuus maassamme.

Opsian tarina-50-v-1972_2022.pdf

Opsian-tarina- ruotsink-tiivistelmä-fin-2022.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä