Toiminta

Opsian tavoitteet ja toimintaa

Opsia ry:n tavoitteina ovat :

1. Hyvän ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
- koulutustoiminta
- yhteydenpitoa muihin opetus- ja sivistystoimen ammattilaisiin, kollegoihin
- yhteistyötä Kuntakoulutus Oy:n kanssa
- yhteistyö Educa-Messujen kanssa
- yhteistyö Opettajien Kustannus Oy:n kanssa

2. Valtakunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen
- yhteydet Suomen Kuntaliittoon, Opetushallitukseen, Opetusministeriöön, Eduskunnan sivistysvaliokuntaan, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:hyn, Suomen Rehtorit ry:hyn, Valtion Sivistyshallinnon Virkamiehet VSV ry:hyn

Edellämainittujen tahojen kanssa yhteistyöneuvotteluja.

- lausuntojen antaminen mm. opetus- ja sivistystoimea koskevista lainsäädäntöhankkeista.

3. Alueellinen toiminta
- yhdyshenkilöverkosto
- kollegoiden tuki, yhteistyö
- Yhteistyöryhmät lääninhallitusten kanssa

4. Kansainvälisten yhteyksien luominen