AOL tiedotteet

AOL tiedote 1/22

Aineopettajaliiton hallituksen kokous pidettiin perjantaina 21.1.2022 klo 17 Teamsissa.

Kokouksessa käsittelyt asiat:

Toimihenkilöiden ja työryhmien valinta

Aineopettajaliiton puheenjohtajana vuonna 2022 jatkaa Anneli Rantamäki (KTAOL). Kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Martta Hakamies (MAOL), sihteeriksi Teresa Rautapää (ÄOL), taloudenhoitajaksi Kari Jukarainen (SUKOL), tiedottajaksi Teemu Helkamäki (SUKOL) ja kotisivuvastaavaksi Mikko Kaarmela (AIO).

Lukiotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Pääkkönen (SUOL) ja jäseniksi Sirpa Lappalainen (MAOL), Kari Jukarainen (SUKOL), Hannele Rajalahti, Teresa Rautapää (ÄOL), Mirva Ikola (LIITO), Jani Tiirikainen (FETO), Heini Kelosaari (SOPO), Petra Luukko (MAOL) ja Enni Keski-Saari (SOOL).

Perusopetustoimikunnan jäseniksi valittiin Teemu Helkamäki (SUKOL), Anneli Rantamäki (KTAOL), Johanna Nygård (MAOL), Ari Peltonen (SUKOL), Heini Kelosaari (SOPO), Minna Hankala-Vuorinen (TOL) ja Enni Keski-Saari (SOOL). Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan myöhemmin.

Kotisivutyöryhmän jäseniksi valittiin Mikkoa Kaarmela (AIO), Anneli Rantamäki (KTAOL), Martta Hakamies (MAOL) ja Enni Keski-Saari (SOOL).

Seminaarityöryhmään valittiin Kari Jukarainen (SUKOL), Mirva Ikola (LIITO), Martta Hakamies (MAOL) ja Anneli Rantamäki (KTAOL).

Työryhmät kokoontuvat ja niitä täydennetään tarvittaessa.

Viestintä

AOL:n hallituksen kokouksista laaditaan tiedote, joka lähetetään hallituksen jäsenille, varajäsenille ja jäsenjärjestöihin. Lisäksi tiedotteet ladataan myös tulevaisuudessa AOL:n kotisivuille.

AOL:n tavoitteet vuodelle 2022

 AOL:n hallitus keskusteli kokouksessa liiton tavoitteista vuodelle 2022. Keskusteluista nostettiin tärkeimmiksi tavoitteiksi kuluvalle vuodelle:

  • Yhtenä tavoitteista on tavata OAJ:n puheenjohtaja kaksi kertaa vuoden aikana.
  • AOL seuraa aktiivisesti oppivelvollisuuden laajentamisen, perusopetuksen arviointikriteerien uudistamisen sekä LOPS-työn ja ylioppilastutkinnon kehittämisen vaikutuksia aineenopettajiin.
  • AOL laatii lausuntoja liittyen aineenopettajiin vaikuttaviin asioihin.
  • Lisäksi tavoitteina ovat AOL:n jäsenistön tavoittaminen ja aktivoiminen, kotisivujen uudistaminen mahdollisimman pian sekä AOL:n tulevan seminaarin osallistujamäärän kasvattaminen.

Seminaari

AOL suunnittelee seminaarin järjestämistä jäsenistölleen syksyllä 2022.

Lausuntopyyntö

AOL on saanut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. AOL:n lukiotoimikunta valmistelee lausunnon yhdessä hallituksen kanssa.

Yliopistojen pisteytystyökalu

AOL:n hallitus keskusteli kokouksessa yliopistojen pisteytystyökalun käyttöönoton vaikutuksista mm. lukio-opiskelijoiden kurssivalintoihin sekä siitä, että työkalu kohtelee eri oppiaineita epätasa-arvoisesti. Hallitus totesi, ettei pisteytystyökalu toimi tällä hetkellä halutulla tavalla ja laatii asiasta kannanoton. Lisäksi aiheesta järjestetään keskustelutilaisuus 15.2. klo 16.15-17.00 Teamsissa. Keskustelutilaisuuteen kutsutaan AOL:n hallitus ja pedagogisten ainejärjestöjen puheenjohtajat sekä OAJ:sta Tuomo Laakso, Pauliina Viitamies ja Päivi Lyhykäinen.

Hallituksen seuraava kokous

AOL:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran ti 15.12. klo 17 TeamsissaTiedote 1 2022.docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä