Taiteen perusopetus käsityö yleinen oppimäärä (lapset)

Taiteen perusopetus käsityö yleinen oppimäärä (lapset)

Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää oppilaan kädentaitoja ja visuaalista ilmaisua sekä tarjota oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Oppilasta ohjataan eri materiaalien, tekniikoiden ja työkalujen tuntemukseen, hallintaan ja turvalliseen käyttöön kokeilun, tekemisen ilon ja keksimisen avulla. Opetuksella tuetaan oppilasta oman ilmaisun, ongelmanratkaisun ja tekemisen tavan etsimisessä.

Käsityön yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin ja teemaopintoihin.

Käsityön yhteisten opintojen tarkoituksena on hankkia käsityön perustaidot. Opintojen tavoitteena on innostaa oppilasta kehittämään käsityön tekemisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavia taitoja.

Käsityön teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, paikalliset resurssit, ajankohtaiset ilmiöt sekä paikallisuus. Teemaopintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Yhteisten opintojen keskeiset sisällöt ovat Pukeutuminen, Esine- ja tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt, Rakennetut ja luonnonympäristöt.

Yleisen oppimäärän opetussuunnitelma
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä