Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmät

Oppilashuoltoryhmät

 

Koulukohtaisen oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on vastata oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Keskeistä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

 

Koulukohtaista oppilashuoltotyöryhmää johtaa koulunjohtaja Pauliina Iivonen. Ryhmän muina jäseninä toimivat kuraattori Kirsi Rantamäki ja erityisopettaja Tytti Majanen. Tarvittaessa ryhmää täydennetään koulun opettajalla (Hanna Ylä-Mononen), terveydenhoitajalla (Eeva Antila) ja koululääkärillä. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa myös muita lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia (mm. perheneuvola, lastensuojelu).

 

Oppilaiden ja huoltajien tulee voida tulla kuulluksi oppilashuoltotyöryhmän työskentelyn eri vaiheissa. Työryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, tarpeen mukaan useamminkin. Koollekutsujana toimii koulunjohtaja. Kokouksista kirjoitetaan muistiot.

 

Yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi kootaan asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palvelujen edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen tämän ryhmän jäseneksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaan läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.

 

 


 

Oppilashuoltopalvelut

Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

 

Terveydenhoitaja Eeva käy koululla kuukausittain. Terveydenhoitajan tarkastus oppilailla on joka vuosi. Laaja terveystarkastus tehdään 1 lk:lla ja 5 lk:lla. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan myös huoltaja. Terveydenhoitaja on tavattavissa ilman varsinaista ajanvarausta aina koululla ollessaan.

Koululääkäri käy koululla kerran lukuvuodessa, jolloin lääkärintarkastus eka- ja viidesluokkalaisille. Terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata lääkärintarkastukseen myös Rantatien koululle.

Kuraattori Kirsi Rantamäki (p.044 71502486) käy koululla kerran kuussa. Hän tukee koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa ja tekee yhteistyötä kodin ja koulun välillä.

Sairaanhoitaja Taina Puumala (p.044 7151426) auttaa mielenterveyteen ja arjen jaksamiseen liittyvissä asioissa. Ajan saa kuraattori Kirsin kautta.

Psykologipalvelut ovat tarjolla perheneuvolassa Virroilla.

Sosiaalityöntekijän tavoittaa puhelimitse.

Puheterapiaa on mahdollisuus saada yksityiseltä palveluntuottajalta (Riitta Simsiö-Hietaniemi) maksusitoumukseen perustuen. Terapiaa annetaan Virroilla.

Toimintaterapiaa on mahdollisuus saada lähetteellä. Terapiaa antaa Mari Salin/Keiturin SoTe. Terapiaa annetaan koululla sovitun aikataulun mukaisesti.