Ohjelmointi opetussuunnitelman perusteissa

Ohjelmointi opetussuunnitelman perusteissa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa koodaustaidot mainitaan osana laaja-alaisia osaamistavoitteita sekä ala- että yläkoulun puolella. Opetushallitus on hyväksynyt esiopetuksen-, perusopetuksen-, ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014.
Alla on koottuna kohdat, joissa ohjelmointi mainitaan määräyksinä:


Opetus vuosiluokilla 1–2

1. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen:
Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista (OPS 2016, 101). [1]

2. Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2
Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan (OPS 2016, 129). [1]


Opetus vuosiluokilla 3–6

1. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista (OPS 2016, 157).

2. Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 235).

3. Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6
Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 235).

4. Matematiikan arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arviota "hyvä" / arvosanaa kahdeksan varten
T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 239).
Ohjelmointi graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 239).
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä (OPS 2016, 239).

5. Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6
Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio (OPS 2016, 271).

Opetus vuosiluokilla 7–9

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja (OPS 2016, 284).

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9
T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen (OPS 2016, 375).

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9
Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä (OPS 2016, 375).

Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen (OPS 2016, 379).
Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot (OPS 2016, 379).
Oppilas osaa soveltaa algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia (OPS 2016, 379).

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9
Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin (OPS 2016, 431).

Lähteet:
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä