Oppilaiden ohjelmointireitti

Ohjelmointireitti

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2016 mukaisesti ohjelmointi tulee uutena sisältönä ja opiskeltavana taitona alakouluun, ja sen opiskelu tulee kaikille pakolliseksi yläkoulussa. Koska ohjelmointi tulee erityisesti alakouluihin uutena sisältönä, ohjelmoinnin reitti osaltaan helpottaa koulujen tehtävää ohjelmoinnin opetussuunnitelman laatimisessa. Ohjelmointireitin tavoitteena on jäsentää ohjelmoinnin roolia opetussuunnitelmassa sekä eri vuosiluokkien opetuksessa.

Alussa on taulukko, joka antaa kuvan mahdollisesta etenemismallista ohjelmoinnin opetuksessa. Lisäksi on pyritty avaamaan toteutusmahdollisuuksia tarkemmin alakoulun osalta luokkatasopareittain ja yläkoulun osalta kokonaisuutena. Lopuksi on koottu valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden viittaukset ohjelmointiin. Tavoitteena on, että tämän luettuaan opettaja saa kuvan siitä, mitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan ohjelmoinnista ja miten sen pohjalta voi suunnitella ja toteuttaa opetusta eri luokkatasoilla aina alkuopetuksesta yläkouluun saakka.

Ohjelmoinnin opetuksen ajatuksena on erityisesti ongelmanratkaisutaitojen sekä loogisen ajattelun kehittäminen, mutta ohjelmoinnin opetus tukee varmasti myös hahmottamisen kehittymistä, taitoa pilkkoa asiat pienempiin osiin sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. Luonteeltaan ohjelmointi sopii mainiosti myös pari- ja ryhmätehtäviin ja toimii myös eriyttävänä osa-alueena mm. matematiikassa.

Ohjelmointireitin tavoitteena on tarjota vinkkejä erityisesti ilmaisiin ja matalan kynnyksen palveluihin, mutta joukossa on myös (mm. robotiikka) toimintamalleja, jotka vaativat erityisiä laitteistoja, sarjoja tai pelejä. Lähes kaikkeen toimintaan löytyy myös ilmainen vaihtoehto, mutta ymmärrettävästi pienellä taloudellisella panostuksella toimintaan saadaan lisää vaihtoehtoja. Dokumentin Kursivoidulla kirjoitetut palvelut ja työtavat ovat ko. luokka-asteille mahdollisia, mutta eivät suinkaan automaattisia lähtökohtia. Tätä dokumenttia tulee muutenkin lukea ja toteuttaa valikoiden, ajatuksena, ei ole edetä automaattisesti kaikkia sisältöjä ylhäältä alas vaan valita koululle toimivimmat osa-alueet. Erityisesti yläkoulun osalta toteutustapaerot lienevät suuria valittuun ohjelmointikieleenkin perustuen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä