LUKU 3 Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet

Ulvilan kaupungin lisäykset


Perusopetuksen tehtävää täydentävät ja käytännön toteutumista ilmentävät näkökohdat
Laaja-alainen osaaminen on koulun keskeinen kasvatus- ja opetustehtävä, joka sisältyy kiinteästi koulun toimintakulttuuriin. Osa laaja-alaiseen osaamiseen liittyvistä tavoitteista liittyy tietoihin ja osa taitoihin. Joihinkin tavoitteisiin päästään kiinnittämällä huomiota opetusprosessiin ja koulun toimintakulttuuriin. Koulujen omissa opetussuunnitelmissa kuvataan kunkin laaja-alaisen osaamisalueen toteutus, seuranta ja arviointi. Laaja-alaisten osaamisalueiden toteutus ja tavoitteiden toteutuminen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä opettajakunnan kesken.


Laaja-alaisen osaamisen paikalliset painotukset
1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen: Annamme tilaa ja aikaa ilmiöille.
2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: Yhdessä olemme enemmän.
3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Elämme ja voimme hyvin.
4. Monilukutaito: Tulkitsemme ympäröivää maailmaa.
5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: Meistä jää digitaalinen jälki.
6. Työelämätaidot ja yrittäjyys: Toimimme yritteliäästi.
7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Vaikutamme aktiivisesti.

Ulvilassa on laadittu TVT-opetussuunnitelma sekä Kestävän kehityksen suunnitelma kaikkia kouluja ja varhaiskasvatusta sitovaksi.Koulun lisäykset


Perusopetuksen tehtävää täydentävät ja käytännön toteutumista ilmentävät näkökohdatLaaja-alaisen osaamisen paikalliset painotuksetJärjestelyt ja toimenpiteet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä