Oppilaiden osaamistasokuvaukset

Oppilaiden osaamistasokuvaukset

Koulujen tieto- ja viestintäteknologian strategian liitteeksi on laadittu oppilaiden osaamistasojen tavoitetaulukko. Osaamistasojen laatimisen tarkoituksena on ollut helpottaa opettajan tehtävää tieto- ja viestintäteknologian kokonaisuuden hahmottamisessa sekä oppilaiden taitotason arvioimisessa. Eri luokka-asteille purettu osaamistavoitetaulukko helpottaa myös koulun sisäisen vastuunjaon toteuttamista sekä jatkumon luomista. Samaa tarkoitusta varten strategian liitteeksi on laadittu myös ohjelmointipolku, joka osaltaan aukaisee alakoulun opetussuunnitelmiin uutena osana tulevaa ohjelmoinnin opetusta.

Osaamistasot on nivelletty neljään vaiheeseen eli taitoihin, jotka oppilailla tulisi olla luokka-asteiden 2., 4., 6. ja 9. vuosiluokan päätteeksi. Osaamistasoihin liittyy olennaisesti myös ohjelmointipolku, joka helpottaa OPS2016-tavoitteiden mukaisesti ohjelmoinnin huomioimista ja opettamista kouluissa.

Oppimisen laaja-alaisen osaamisen tueksi on laadittu Tiedonhallinnan polku:


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä