Tillgänglighetsbeskrivning

Tillgänglighetsbeskrivningens omfång

Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller Svenskspråkiga småbarnspedagogikens sidor och dess ingångssidor.

Webbplatsens adress är: https://peda.net/turku/barnen

Ingångssidor:
https://blog.edu.turku.fi/sirkkaladve/
https://blog.edu.turku.fi/brahedve/
https://blog.edu.turku.fi/cygnaeusenh/
http://blog.edu.turku.fi/centrumssvenskadve

Den gäller även för de bloggar kopplade till verksamheten, dess adresser är:
https://blog.edu.turku.fi/smabarnssang/
https://blog.edu.turku.fi/iktpedagogik/
https://blog.edu.turku.fi/scienceed/

Sidor utanför denna domän som nåtts med hjälp av utgående länkar faller under den tjänstens ansvar och dess tillgänglighet beskrivs i deras egen tillgänglighetsbeskrivning.

Småbarnspedagogikens mål

Svenskspråkiga småbarnspedagogikens mål är när det gäller de digitala tjänsternas tillgänglighet är att sträva efter nivå AA eller högre enligt regelverket WCAG v. 2.1, om det är möjligt inom begränsningen av rimlig börda.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Webbplatsen publicerad 27 mars 2019.

Platsen följer de riktlinjer som beskrivs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Bedömning av tillgängligheten

Tillgängligheten har varit beaktad genom råd från TOP-keskus, Åbo stads enhet för IT- och ICT-teknologi inom Bildningssektorn. Sidorna har även testats, såväl automatiskt som via manuell granskning, för koherens med WCAG standarden.

Uppdatering av tillgänglighetsbeskrivningen

Tillgänglighetsbeskrivningen uppdateras regelbundet genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras med jämna mellanrum. Den här beskrivningen uppdateras i samband med att det görs ändringar på webbplatsen och tillgängligheten granskas.

Fullgörandestatus

Webbplatsen uppfyller de i lagen stadgade kritiska tillgänglighetskraven för nivå AA enligt regelverket WCAG v. 2.1 med undantag av nedan angivna brister.

Kända brister
26.2.2021 Vissa powerpoint dokument lämnas utan full tillgänglighetsgranskning med argumentet av orimlig börda. Det är endast för funktionen överflödiga bildobjekt som inte förses med beskrvingar som lämnats.11.12.2020 Dokument på sidan "Erasmus+KA1" kommer inte tillgänglighetsgranskas då projektet är i sin avslutningsfas och de som har behov av dokumenten har kunnat komma åt dessa.
25.9.2020 Färgkontrasterna uppfyller på någon plats inte WCAG-kraven. Detta kommer att tas upp med tjänsteleverantör för att se hur det går att korrigeras.

25.9.2020 På de för allmänheten icke öppna sidor kan det finnas avsaknad textning av video på enskilda barn. Dessa kommer inte att textas på grund av orimlig börda. 

Friskrivning

Ansvarig kan inte, på grund av orimlig börda, kontrollera att alla enheter och avdelningar gör bild- och video textning i enlighet med tillgänglighetskraven. Alla enheter är dock informerade om nödvändigheten av detta och hur detta ska genomföras.

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten av våra tjänster, och vi informerar om våra uppdateringar på den här sidan vart efter de gjorts.

Bristande tillgänglighet och begäran om information i en tillgänglig form

Om användaren upplever att webbplatsen innehåll inte är i en tillgänglig form är det möjligt att begära information i frågan enligt kontaktuppgifter angivna på denna sida. Strävan är att svara på förfrågan inom en rimlig tid.

Om du ej är nöjd med svaret eller svaret inte kommer inom lagstadgade 2 veckors fristen anmäl till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras sidor finns noggrant beskrivet hur en anmälan görs och hur ärendet behandlas.

Kontaktinformation

Om ni vill kontakta oss gällande tillgängligheten vänd er till digimentor Björn Bergvall. Ni kan använda följande kanaler:

Epost: bjorn.bergvall@turku.fi
Telefon: 040 – 358 05 63
Pedanet meddelande: @bion

Kontaktuppgifter till Regionsförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefon växel: 0295 01 6 000
Öppet mån-fre 8:00-16:15

Ansvarig för tillgänglighetsbeskrivningen

Denna tillgänglighetsbeskrivning har upprättats av:

Björn Bergvall, Digimentor
Fostran och undervisning, Bildningssektorn, Åbo Stad

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä