Hemulerna 5-åringar

Vi övar känslor!

Man skall veta vad känslor heter, lära känna skillnaden mellan olika känslor och även kunna särskilja olika ansiktsuttryck. Efter att man har lärt sig känna igen och benämna olika grundkänslor kan man lära sig skilja mera komplexa känslor. Känner man sig till exempel arg, ledsen eller besviken.  Barn liksom vuxna kan dessutom tolka ansiktsuttryck fel. För vissa barn kan det vara mer utmanande och man kan tolka andras känslor fel.  Efter att man har lärt känna sina egna känslor kan man börja fundera på hur man ser känslor hos andra människor. Känsloövningar ger verktyg som värnar om barnens hälsa och välmående. Målet är att förstärka självkänslan och självförtroende.  I dag har barnen barnen fått arbeta parvis och visa för varandra arg, glad, ledsen, rädd och överraskad. Paret vet inte på förhand vilken känsla som kompisen kommer att visa utan får fundera vilken känsla det är frågan om utgående från kompisens miner, gester och kroppshållning.

Man skall veta vad känslor heter, lära känna skillnaden mellan olika känslor och även kunna särskilja olika ansiktsuttryck.
Efter att man har lärt sig känna igen och benämna olika grundkänslor kan man lära sig skilja mera komplexa känslor. Känner man sig till exempel arg, ledsen, glad eller besviken.

Barn liksom vuxna kan dessutom tolka ansiktsuttryck fel. För vissa barn kan det vara mer utmanande och man kan tolka andras känslor fel.

Efter att man har lärt känna sina egna känslor kan man börja fundera på hur man ser känslor hos andra människor.
Känsloövningar ger verktyg som värnar om barnens hälsa och välmående. Målet är att förstärka självkänslan och självförtroende.

I dag har barnen barnen fått arbeta parvis och visa för varandra arg, glad, ledsen, rädd och överraskad. Paret vet inte på förhand vilken känsla som kompisen kommer att visa utan får fundera vilken känsla det är frågan om utgående från kompisens miner, gester och kroppshållning.

Sagan om vanten

Vårt projekt kring sagan om vanten fortsätter och nu var det ugglans tur att krypa in i den varma vanten. Förra veckan grejade vi om ugglan så barnen visste redan mycket om ugglor. I dag fick alla pyssla sin egen uggla, först övade vi på att klippa ut de olika delarna som behövdes för att sedan limma ihop dem till en uggla.  Alla fick också dekorera sin uggla med fjädrar eftersom ugglornas fjädrar är speciella.  En del av ugglans dun omvandlas till ett slags vitt mjöligt puder som täcker fjäderdräkten. Detta tillsammans med att deras handpennor har en sågtandad mjuk kant gör att ugglor kan flyga nästan ljudlöst och på det sättet överraska sina byten. Alla ugglorna blev jätte fina och unika.

Vårt projekt kring sagan om vanten fortsätter och nu var det ugglans tur att krypa in i den varma vanten. Förra veckan grejade vi om ugglan så barnen visste redan mycket om ugglor. I dag fick alla pyssla sin egen uggla, först övade vi på att klippa ut de olika delarna som behövdes för att sedan limma ihop dem till en uggla. Alla fick också dekorera sin uggla med fjädrar eftersom ugglornas fjädrar är speciella.
En del av ugglans dun omvandlas till ett slags vitt mjöligt puder som täcker fjäderdräkten. Detta tillsammans med att deras handpennor har en sågtandad mjuk kant gör att ugglor kan flyga nästan ljudlöst och på det sättet överraska sina byten.
Alla ugglorna blev jätte fina och unika.

Speldag

Barnen har önskat att vi skulle ha speldag igen. Alla som ville har fått hämta med ett sällskapsspel som de kan själva spela. Först gick vi tillsammans igenom spelen, alla fick berätta om sitt eget spel, hur man spelar det och hur många som kan spela det på en gång. När alla hade berättat om sitt spel fick barnen själva välja vilket spel de ville börja spela. De flesta tyckte att i dag har det varit den bästa dagen på hela veckan😊

Barnen har önskat att vi skulle ha speldag igen. Alla som ville har fått hämta med ett sällskapsspel som de kan själva spela. Först gick vi tillsammans igenom spelen, alla fick berätta om sitt eget spel, hur man spelar det och hur många som kan spela det på en gång. När alla hade berättat om sitt spel fick barnen själva välja vilket spel de ville börja spela. De flesta tyckte att i dag har det varit den bästa dagen på hela veckan😊

Pussel

Varför är det bra för barnen att jobba med pussel?

Här är 6 färdigheter som pussel hjälper ditt barn att utveckla.

1) Kognitva färdigheter

Att lägga pussel är en form av problemlösning. Barnet måste koncentrera sig och ställs inför en uppgift som det vill lösa.

2) Sociala färdigheter

Lägger man pussel ihop med andra tränar man på att samarbeta genom att försöka förklara vilka bitar som finns var och att lyssna på andra.

3) Självkänsla

Att lägga ett pussel från början till slut ger en känsla av välbefinnande. Barnet lär sig att fullfölja sitt åtagande, jobba tålmodigt och känna sig nöjd och tillfreds när pusslet till slut är klart. Det är därför viktigt att välja rätt svårighetsgrad på pusslet.

4) Motoriska färdigheter

Pussel hjälper i allra högsta grad barnet att utveckla såväl grovmotorik som finmotorik. Att passa ihop rätt bitar är inte alltid så enkelt!

5) Språkfärdigheter

Det är inte alltid så lätt att försöka förklara vilken bit man behöver hjälp med att hitta. Här måste barnet utveckla sitt ordförråd och träna på att försöka förklara. Är det t ex den runda biten, den med molnet eller den med biten av en fot på som behövs?

6) Matematiska färdigheter

Barnet lär sig grundläggande matematiska kocept, så som att klassifiera och organisera bitar för att enkelt kunna lösa pusslet.

Fastlagsjippo

Fastlagsjippo på gården tillsammans med Homsorms. Längdåkning med pulka, fartfylld rörelsestund och snökonst med vattenfärger.Alla glada deltagare belönades med en guldmedalj.

Vi hade fastlagsjippo på gården tillsammans med Homsorms. På programmet fanns längdåkning med pulka, fartfylld rörelsestund och snökonst med vattenfärger.Alla glada deltagare belönades med en guldmedalj och varm saft.

Veckans grej!

Denna vecka har vi Grejat om strutsen. Hur skall man göra så att barnen får en uppfattning om hur stort och tungt ett strutsägg är jämfört med ett hönsägg som alla har känt på? Med lite fantasi så går det! 3 st kaffepaket väger lika mycket som ett strutsägg 1, 5 kg och med lite papper och lim kan man pyssla ett strutsägg så att barnen kan få en uppfattning om storleken på strutsägget jämfört med hönsägget.  Barnen tyckte det var  jätteskojigt och funderade hur många strutsägg som de skulle orka bära.

Denna vecka har vi Grejat om strutsen. Hur skall man göra så att barnen får en uppfattning om hur stort och tungt ett strutsägg är jämfört med ett hönsägg som alla har känt på?
Med lite fantasi så går det! 3 st kaffepaket väger lika mycket som ett strutsägg 1, 5 kg och med lite papper och lim kan man pyssla ett strutsägg så att barnen kan få en uppfattning om storleken på strutsägget jämfört med hönsägget.
Barnen tyckte det var jätteskojigt och funderade hur många strutsägg som de skulle orka bära.

Sångstund

En sångstund med barn är inte bara en rolig grej, utan sång ger barn en bättre språkutveckling, utvecklar dem socialt. Det ger också barnen en möjlighet att utveckla sin motorik, sin självbild och sin fantasi. Enligt en undersökning från Tyskland inverkar också sångstunder på barnens förmåga att hantera ilska bättre. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sjung-for-ditt-barn-sa-utvecklas-inlarningsformagan

En sångstund med barn är inte bara en rolig grej, utan sång ger barn en bättre språkutveckling, utvecklar dem socialt. Det ger också barnen en möjlighet att utveckla sin motorik, sin självbild och sin fantasi. Enligt en undersökning från Tyskland inverkar också sångstunder på barnens förmåga att hantera ilska bättre.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sjung-for-ditt-barn-sa-utvecklas-inlarningsformagan

Sybilder skapade av barnen.

Genom att uttrycka sig i konst övar barnen sin finmotorik, sin öga- hand koordination, fantasin och förmågan att planera sitt arbete. Barnen skall få pröva på att skapa bilder på olika sätt och med olika verktyg och material. Avsikten är att ge barnen möjligheter att glädjas över att skapa, uppleva och upptäcka samt att njuta av att vara kreativ och sätta sin egen prägel på arbetet.

Sagan om vanten

Under våren kommer vi på olika sätt att arbeta kring sagan om Vanten. Vi har läst sagan många gånger och syfte med denna övning var att bli medveten om hur en berättelse är uppbyggd med början, handling och slut. Sagor har en tydlig berättelsestruktur och passar därför bra till en övning som denna. Barnen fick först färglägga bilderna om sagan och sedan klippa ut dem. Sedan fick de enskilt återberätta sagan för en vuxen och limma fast bilderna på en kartong i rätt ordning. Den vuxne ställde frågor till barnen för att hjälpa till,  Början: Vad hände först?, Vilka var med?, Var hände det? Handling: Vad hände? Vad hände sen?, Vilka var med?, Var hände det?, Slutet: Vad hände till slut?, Vilka var med?, Var hände det?

Under våren kommer vi på olika sätt att arbeta kring sagan om Vanten. Vi har läst sagan många gånger och syfte med denna övning var att bli medveten om hur en berättelse är uppbyggd med början, handling och slut. Sagor har en tydlig berättelsestruktur och passar därför bra till en övning som denna. Barnen fick först färglägga bilderna om sagan och sedan klippa ut dem. Sedan fick de enskilt återberätta sagan för en vuxen och limma fast bilderna på en kartong i rätt ordning. Den vuxne ställde frågor till barnen för att hjälpa till, Början: Vad hände först?, Vilka var med?, Var hände det?
Handling: Vad hände? Vad hände sen?, Vilka var med?, Var hände det?, Slutet: Vad hände till slut?, Vilka var med?, Var hände det?

Lekdag

När det är kallt ute är det en ypperlig möjlighet för barnen att planera och bygga upp sin lek. En lånvarig lek kräver tid ,utrymme och ro samt lämpliga lekredskap och material som är tillgängliga för barnen. Enligt forskning behöver ett 4- årigt barn ungefär 40 min för att leka en lek. Lekens sug kan hålla fast ett barn i timmar. Samförstånd, ömsesidighet och turtagning är de sociala reglerna som är nödvändiga för att leken skall fungera. 

Speldag!


I dag har vi haft speldag. Barnen har fått hämta med deras favorit sällskapsspel hemmifrån. Vi började med att var och en fick i samlingen berätta om spelet som de hämtat. Sedan delade vi in oss i små grupper och började spela. Barnen fick lära varandra nya spel. Vi hade en mycket trevlig förmiddag med många nya spel🎲.

Hallowean👻


På fredagen den 30.10 firade vi enligt barnens önskan Hallowean med maskerad. Hemulernas grupp fylldes av häxor, spöken och andra figurer. Enligt barnen hade Hemulernas barn fått en ledig dag och nu var det spökbarnens och häxornas barn som fick komma till daghemmet. Under dagen hade vi olika Hallowean pyssel, lek och disco. Barnen hade fina roll lekar och levde sig in i sina olika karaktärer under hela dagen. Vi funderade också tillsammans över varifrån kommer denna tradition, Enligt barnen kommer Hallowean från Usa till Finland, vilket stämmer och till Usa kom det från Irland på 1800- talet. Vi kollade upp mera fakta om Hallowean tillsammans från vår I - pad och lärde oss mycket nytt. Barnen tyckte att denna dag hade varit den bästa hittillls! 👻

Sagan om den mycket hungriga larven


Vi har nu i flere veckor jobbat med sagan om den mycket hungriga larven. De flesta barnen i gruppen kan sagan utantill och älskar att berätta den. Vi har läst den flere gånger och haft bilder till hjälp för att ilustrera sagan.

Sagan är mycket mångsidig och lärorik, man kan genom sagan öva många olika områden. Vi har bla. övat på tid och tidsbegrepp, veckodagar, hälsosam och ohälsosam mat, en fjärils utveckling från ägg till fjäril. Barnen får förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnen får respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö. Vi har övat mängder, färger, frukter, bär och addition. Vi har diskuterat olikheter och likheter. Listan över vad allt vi övat blir lång. 

Barnen har också under projektets gång fått utveckla sin skapande förmåga då vi pysslat larver, puppor och färglagt maten larven åt och till sist färglagt sin egen fjäril. 

Vi har övat språket och den kognitiva utmaningar genom att barnen har fått återberätta sagan på sitt eget sätt. 

Vi avsluatde projektet med att titta på en kortfilm om fjärilens utveckling från ägg till fjäril som barn på en förskola i Sverige hade gjort. Linken till filmen finns här nedan.
Hösten!

I dag har vi diskuterat om hösten och vad som händer i naturen. Vi tittade på en kort filmsnutt, Allt om årstiderna, det är en spännande fyradelad serie om ekorren Ella, som upptäcker sin närmiljö. Efter att vi sett filmen gick vi ut på promenad för att titta vår egen närmiljö och vad som har ändrat i naturen. Vi samlade färggranna löv som vi skall använda i pyssel senare.
Här kan ni kolla på filmen på nytt.

https://www.naturstigen.fi/allt-om-arstiderna-hosten/#Feedback!

Det är viktigt att utvärdera verksamheten regelbundet. Inom arbetsteamet sker utvärderingen dagligen. Genom att utvärdera under arbetets gång förebygger man man att arbetet bli stillastående.  Vi vill att föräldrarna skall känna sig delaktiga i verksamheten och vill göra det så lätt som möjligt för dem att föra fram sina åsikter. Genom att lägga upp en smiley för veckan som gått ger det oss en möjlighet att ta del av föräldrarnas åsikter på ett mycket enkellt sätt. Man kan även om man vill och har tid skriva lite mera på en lapp och lägga i vår låda för feedback. Även önskemål för verksamheten är välkommet.

När man får feedback på det man gör blir man mera förstående inför andras tankar och känslor. Då man tar del av andras åsikter och syn på saker man gör kan man göra medvetna förändringar i sitt handlande.

Tallblodriskor

I dag hittade barnen några intressanta svampar på bakgården mellan tallarna. Vi måste ta och undersöka dem närmare för att kunna identifiera dem. Vi kollade på växtplats, vilka träd finns i närheten, färg, konsistens, lukt osv. Vi tittade i vår svampbok och jämförde också med bilder på nätet. Vi kom fram till att svamparna var Tallblodriskor, en mycket god matsvamp. Tyvärr var dessa dock fulla med maskar 🐛 som också tycker att svampen är smaskig. Vi lärde oss alla intressanta saker om svampen, det som barnen tyckte var intressantaste var att om man äter mycket av denna svamp färgas ditt kiss rött. 

Böckernas förtrollade värld!

Genom högläsning kan du hjälpa ditt barn att få ett större ordförråd och väcka intresset för böcker och läsning. Böcker utvecklar barns fantasi, empatiska förmåga och befrämjar allmänbildningen. Tveka inte att läsa högt för ditt barn även om du är en ovan högläsare. All högläsning är värdefull!!

Försvinn tillsammans in i en mysig, rolig, spännande, magiska och vidunderliga värld tillsammans.


Bertil

Pedagoger har en nyckelroll som inspiratör och vägledare till naturen. Kunskap om allt levande , den biologiska mångfalden är nödvändig för att utveckla det hållbara samhället. Veckan absoluta höjdpunk för barnen var när vi fick en livs levande kräfta på besök. Vi har Grejat denna vecka om kräftor och avslutade med att bekanta oss med Bertil som barnen döpte honom till. Det var spännande att följa med hur Bertil kröp omkring på golvet en stund, sedan fick Bertil vara i en stor glasskål med vatten. Avslutet på veckans Grej kunde inte ha blivit bättre 😊
Svampar

Barnen intresse för svampar har varit stort. Vi har fortsatt att jobba med svamp temat på olika sätt i gruppen. Vi har bland annat hämtat olika fakta böcker om svampar till barnen som de har kunnat titta i och vi har tillsammans läst och tittat på olika svampar, på I-padena har vi sökt efter fakta om olika svampar. Vi har gjort  olika färgläggningsbilder på svampar och ute har vi letat efter svampar som vi sedan letat reda på i svampböckerna för att kunna identifiera dem. Veckans grej var ekorren och den tycker också om att äta svampar.

Höstpyssel.

Några av barnen berättade att de hade varit och plockat svamp. Vi diskuterade lite om olika svampar, vilka svampar som barnen känner till och har plockat. Vi beslöt sedan att vi kunde pyssla lite olika svampar som vi kunde dekorera vårt fönster med.


Klipp med sax

Många föräldrar vet inte detta, men att klippa är en viktig färdighet för att kunna lära sig skriva. Denna övning lär ditt barn fingerkoordination och de färdigheter som behövs för att kunna greppa tag om en penna. Att klippa med en sax låter ditt barn stärka musklerna i sina händer. Först ska du lära ditt barn hur det ska använda saxen och sedan låta det försöka klippa raka linjer. Då det går allt bättre med den här färdigheten kommer du förbättra ditt barns finmotorik något otroligt. 

 

Dagisfred

I dag har vi firat Dagisfred på Hemulerna. Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder. Dagisfred skall påminna barn, pedagoger och vårdnadshavare om att alla har rätt att gå i ett trygg och trivsamt daghem. Arbetet med Dagisfred är inspirerat av Skolfred och MLL: s koncept eskarirauha. Dagisfredskonceptet utarbetas tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund.

Här finns några länkar med mera information i fall ni är intresserade att läsa mera.


https://www.folkhalsan.fi/unga/professionella/skola---anti-mobbning/skolfreden/

https://cdn.mll.fi/prod/2020/06/23093238/koulurauhan_julistus_2020_ruotsi_a4.pdf
Grej of the week!

Under det det gångna året har vi hunnit greja en hel del med barnen. Vi har valt ut djuren och insekterna på basis av barnens intressen. Grej of the week har varit mycket omtyckt av barnen och föräldrarna och alla har vi lärt oss massor med nya saker.

Här är alla saker som vi hunnit Greja om!

Experiment med elektricitet

Idag tog vi och öppnade locket på en låda som innehåller material för olika uppgifter som har att göra med elektricitet.

I lådan finns också en bok där man kan läsa om olika äventyr i fantasistaden Elköping.

Nu läste vi om att det var feststämning i staden för kvinnornas gymnastikgrupp Voltterna hade vunnit VM-guld och tusentals firare samlades på centraltorget. På torget fanns mängder med papperskonfetti som papperskanonerna hade skjutit ut i luften till ära för världsmästarna.

Det vi gjorde:

Barnen fick fundera över hur man skulle kunna städa upp så mycket papperskonfetti. Barnen tänkte att man kunde sopa med borste. Kanske dammsuga.

Och kunde man använda elektricitet till det?

Vi testade med att blåsa upp en ballong och sedan gnugga den mot håret eller någonting av ylle. Ballongen fick en statisk elektricitet som sedan sög åt sig papperskonfettin!

Testa gärna hemma. Man behöver en ballong, små pappersbitar (med silkespapper eller smörpapper fungerar det bäst), sitt hår eller en yllesocka el.dyl.

Häll ut pappersbitarna på ett litet område, gnugga den upplåsta ballongen mot håret och för den sedan nära pappersbitarna. Se vad som händer 😀 .

Ps. Om man inte har en balong kan det också lyckas med ett plastsugrör.

Hoppa på! med Folkhäsan

Hemulerna barn har alla tyckt mycket om rörelse med Hoppa på! För en del av er är det säkert bekant från Buu klubben. Här kan ni på Folkhäsans sidor hitta material till Hoppa på som ni även kan använda där hemma.

Motionsinspiration Hoppa på!

Hoppa på - alla får och alla kan!

Hoppa på är ett koncept som inspirerar barn under skolåldern till rörelseglädje. Hoppa på betonar rörelseglädje och vill skapa en positiv relation till fysisk aktivitet i tidig ålder.

 

Hoppa på

Då ett barn har en positiv relation till fysisk aktivitet ger det goda förutsättningar för ett aktivt liv också i vuxen ålder. Det rekommenderas att barn i lekåldern ska röra på sig aktivt minst tre timmar per dag. Undersökningar visar att det kan vara svårt att uppnå. Forskning visar att barn i 3-årsåldern sitter för mycket i daghemsmiljön.

De flesta barn vill röra på sig och gillar olika former av fysisk aktivitet. Det är den rörelseglädje Hoppa på vill ta vara på. Rörelse behöver inte enbart ske under specifika rörelsestunder utan kan implementeras i det mesta under en dag. Grundtanken är att lyfta upp att alla får och alla kan. Hoppa på utgår från att alla sätt är rätt om det är kul.

Hoppa på har också tagit fasta på att vi mår bra av att vistas i naturen. Barn som ofta får leka i utomhusmiljö har nämligen lättare att koncentrera sig, leker mer kreativt, är friskare och rör på sig mer än barn som leker mest inomhus. Hoppa på är ett samarbete mellan Folkhälsan och Svenska Yle.

Inom ramen för Hoppa på har filmer, ljudspår och material producerats. Tio avsnitt av barnprogrammet Bärtil, som sändes i BUU-klubben på Yle Fem, hade fysisk aktivitet som tema. De avsnitten kan du fortfarande se på Yle Arenan.

https://www.folkhalsan.fi/barn/professionella/hoppa-pa/

Vi läser Storbildsblock


Idag har vi läst ur Storbildsblock, vars huvudpersoner är familjen Falk. Idag Pratade vi om familjen, som består av pappa, mamma, barnen Lena, Tor och Elin. Med finns också farmor, som bor ensam på landet och har vitt hår.

Hur ser din familj ut, vem hör till din familj?

OM DU VILL KAN DU RITA DIN FAMILJ ✍️ 🙂

Grej of the week

Varje tisdag har vi ”grej of the week”.

Barnen får på fredagar tipsen till följande veckas grej och sedan skickar vi även tipsen på Wilma till föräldrarna om vad det kan vara och där med har man möjligheten att diskutera kring saken med barnet under veckoslutet.

Den här veckans grej var grävlingen. Vid gick igenom var den bor, hur den ser ut, vad den äter osv. Till slut såg vi också på en liten videosnutt om grävlingen :)

Till slut fick man färglägga en egen grävling.

På idébanken för 3-5 åringar finns det en bild på grävlingen som man kan printa ut och färglägga om man vill.

Elköpings vetenskapsäventyr

Vi har fått möjligheten att bli en pilotgrupp för ett nytt material, där vi skall få forska och experimentera kring elektrisitet. Nästa vecka skall vi ta och börja med detta intressanta material.

Bee-Bot

 

Denna vecka har vi arbetat med bee-bot med halva gruppen, barnen tyckte mycket om det. Glädjen var stor när de lyckades programmera bee-boten dit som kompisen ville. Vi övade också på former och färger.

Vänskap

Vi har under hela hösten jobbat mycket med kompiskonst i gruppen och diskuterat tillsammans om vad är vänskap. Detta är barnens tankar och funderingar om hurudan är en bra kompis.

Munmotorik

En fungerande munmotorik ger en bra grund att lära sig eller öva olika språkljud. Genom munmotorikövningar blir barnet mera medvetet om hur munnen ser ut, hur tungan rör sig och hur olika rörelser känns i munnen.

Varför är det bra att färglägga målarbilder?Genom att färglägga målarbilder övar barnen följande saker:
1. Handstilen
För att kunna skriva med penna krävs både handstyrka och rörlighet. Genom att färglägga målarbilder från tidig ålder övar barnen att hålla i pennan och är mer förberedda när det väl är dags att börja lära sig att skriva.
2. Öga- hand - koordination
När barn fyller i färgläggningsbilder övar de upp koordinationen på flera plan.
3. Tålamod
Att färglägga bilder är sällan gjort i en handvändning, det är bra att öva på att göra tidskrävande saker och på så sätt utveckla tålamodet.
4. Fokus
Fokus är inte heller en förmåga barnen får med sig naturligt. Förmågan övas upp precis som tålamodet. Det krävs en hel del koncentration att fylla i målarbilder, särskilt att färglägga innanför linjerna.
5. Finmotorik
När motiven blir pilliga krävs det finmotorik för att man skall kunna hålla sig innanför linjerna. Det som är bra med att färglägga målarbilder är att finmotoriken övas successivt, såsom öga- hand koordinationen.
6. Kunskap
Ju mera barnen färgar desto större kunskap får de om färgerna, formerna och mönster tex. att måla mandala innebär träning att identifiera återkommande mönster.
7. Kreativitet
Barnen kanske vill färglägga helt fritt i de färger som de tycker är vackra och på så sätt utveckla kreativiteten. Sedan kan de tex. klippa ut bilden och göra ett collage.

En kvart om dagen

 Tänk om alla skulle älska böcker, vara nyfikna på läsning och hade ett starkt språk. Språket är grunden för allt lärande. Högläsning i tidig ålder stärker barnets språk och vi vuxna är barnets viktigaste språkliga förebilder. En kvart om dagen är en metod som uppmuntrar och stöder högläsningen i hemmet vilket i sin tur stärker barnets ordförråd och läsförståelse. 

Nästa vecka fortsätter vårt läsprojekt igen med en kvart om dagen!

Pepparkakor.Till doften av nygräddade pepparkakor önskar Hemulerna alla en Fridfull jul och ett Gott Nytt År 2020

Granen

Varje dag fram till julen får vi ett julkort från Mumindalen där vi får följa med sagan om Granen. Barnen får följa med hur sagan växer fram och det dyker upp nya saker i Mumindalen. 


Tomten

Det har flyttat in en tomte hos Hemulerna. Han brukar sitta på hyllan och följa med verksamheten under dagarna, men på nätterna  har han hittat på en hel del. En natt hade han kokat kaffe och ätit slut på pepparkakorna i köket. Han har också lämnat brev till barnen och berättat att han har tappat bort sina glasögon. Barnen hittade dem i dag hängande i julgranen! Vi följer med spänning på vad han hittar på till näst . 🎄

Självutvärdering i kompiskonst

Under hösten har vi på Hemulerna jobbat mycket med bla. Kompiskonst, hur fungerar man tillsammans med andra. Muselina har också hjälpt barnen med social och emotionell kompetens genom sina berättelser och övningar.

Barnen har nu fått göra en självutvärdering tillsammans med en vuxen. De har fått fundera över sitt eget kunnande. När vi hade fyllt i blanketten tillsammans diskuterade vi barnens svar och funderade på vilka saker som ännu borde övas på och hur vi kunde göra detta. Nya målsättningar har gjorts upp med varje barn utgående från deras svar. På våren gör vi om blanketten och jämför svaren för att se om en förbättring har skett.


Muselina

Musen Muselina har flyttat in hos Hemulerna för att lära oss om social och emotionell kompetens.

Grej of the week

Denna vecka har vi haft krokodilen som veckans grej och arbetat kring den på olika sätt. Vi har sjungit om krokodilen i bilen, haft en ramsa om krokodilen, färglagt en bild på krokodilen, läst om den och så har vi mätt upp hur många barn behövs för att få längden på krokodilen (5m). Barnen fick först gissa hur många barn vi skulle behöva, de gissade på 5 st, 4 st behövdes. Vi har fått en jordglob till gruppen och barnen har varit ivriga med att undersöka den. Det har också blivit intressanta diskussioner om vilka länder barnen har besökt.
Halloween pyssel

Barnen önskade att vi skulle fira halloween, så vi gjorde olika dekorationer under veckan och på fredagen hade vi maskerad och disco tillsammans.

Rörelse inne!

Hur man kan utnyttja utrymmena inne för att öva grovmotoriken. Stigen till toaletten.

Dokumentation

Hemulernas dokumentationsträd växer!
Nu har vi satt upp en ny grej där barnen får berätta vad de har lärt sig denna vecka.

Gemensamt rörelsejippo

På onsdagen hade vi rörelsejippo på bakgården för hela huset. Temat var Natur/ rörelse och matematik, enligt vårt Erasmus projekt. 
Barnen fick gå runt i egna grupper till olika kontroller med en vuxen.
Målsättningen med rörelsejippo var bla. att röra på oss ute på olika sätt, att öva på att arbeta tillsammans i grupp, att öva sig att uppmuntra varandra, bekanta sig med olika matematiska begrepp. Att göra tillsammans och uppleva delaktighet som stärker gemenskapen i gruppen.Vi avslutade rörelsejippo med ett experiment, där barnen fick först gissa vad som kommer att hända om man lägger Menthos mintpastiller i en Coca colaflaska. Sedan funderade vi tillsammans över varför blev det en sådan reaktion i Coca cola flaskan.

Min närmiljö!

I dag har vi varit och utforskat vår närmiljö. Plötsligt hörde vi ett konstigt ljud, vi blev tysta och lyssnade noga. Var kommer ljudet ifrån, vad är det? Vi fortsatte att gå mot ljudet och upptäckte 12 st får brevid biblioteket, tre stycken svarta och nio vita.Jag utforskar min omgivning

I dag har vi varit ut på promenad. Målsättning för våra promenader är att iaktta och förstå sin närmiljö. Att iaktta naturen under olika årstider och se förväxlingarna i naturen t.ex. vad händer i naturen under hösten. Småbarnspedagogiken har som uppdrag att ge barnen färdigheter att iaktta och strukturera och förstå sin omgivning. Barnen ska handledas att utforska och röra sig i naturen och den byggda miljön.Barnen fick också under promenaden öva att ta egna foton med I paden av saker som väckte deras intresse. Vi tittade sedan på fotografierna tillsammans i samlingen och barnens fick berätta varför de tagit detta foto. Målsättning med övningen var att barnen blir bekanta med Ipaden och fotografering. Med hjälp av dessa fotografier kan personalen ta fasta på vad barnet har intresserat sig för på promenaden och väcka intresse att diskutera bilden och forska vidare om saken.


Barnen observerade mängden med rönnbär och konstaterade att de är samma bär som vi har på dagisgården.

Följande bilder är tagna av barnen och de har berättat varför de valt att ta bilden.


Jag ville ta foto av blommorna för att de är så fina!


Det var ett så fint ställe som jag ville ta bild på!


Jag ville ta ett foto på blommorna!


Det var ett så fint ställe!


Den var så stor!


Jag tycker om blommor!

Dokumentationsträdet

På Hemulerna synligör vi vår verksamhet för barnen och föräldrarna på många sätt, detta är ett av dem.

Kompiskonst

Goda samspelsfärdigheter är en port till många möjligheter eftersom de ingår i själva grunden för en lyckad växelverkan. I bästa fall ger kompisrelationerna småbarnena uppmuntrande erfarenheter av att knyta människorelationer och stöder t.ex. utvecklingen av en positiv självbild. Tack vare umgänget med kompisar har samspelsfärdigheterna möjligheter att utvecklas också på lång sikt. ( Ur boken Kompiskonst, Kunskap och övningar för att skapa en fungerande grupp)


Gruppens regler

Vi har tillsammans med barnen funderat på hurudana regler vi skall ha i gruppen och vad får man gör. Vi har tillsammans valt ut dessa regler. På de Gråa molnen finns saker vi inte bör göra och på de vita molnen finns saker som vi får göra.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä