Idébank 3-5 år

Hoppa på! med Folkhälsan

Hemulerna barn har alla tyckt mycket om rörelse med Hoppa på! För en del av er är det säkert bekant från Buu klubben. Här kan ni på Folkhäsans sidor hitta material till Hoppa på som ni även kan använda där hemma.

Motionsinspiration Hoppa på!

Hoppa på - alla får och alla kan!

Hoppa på är ett koncept som inspirerar barn under skolåldern till rörelseglädje. Hoppa på betonar rörelseglädje och vill skapa en positiv relation till fysisk aktivitet i tidig ålder.

 

Hoppa på

Då ett barn har en positiv relation till fysisk aktivitet ger det goda förutsättningar för ett aktivt liv också i vuxen ålder. Det rekommenderas att barn i lekåldern ska röra på sig aktivt minst tre timmar per dag. Undersökningar visar att det kan vara svårt att uppnå. Forskning visar att barn i 3-årsåldern sitter för mycket i daghemsmiljön.

De flesta barn vill röra på sig och gillar olika former av fysisk aktivitet. Det är den rörelseglädje Hoppa på vill ta vara på. Rörelse behöver inte enbart ske under specifika rörelsestunder utan kan implementeras i det mesta under en dag. Grundtanken är att lyfta upp att alla får och alla kan. Hoppa på utgår från att alla sätt är rätt om det är kul.

Hoppa på har också tagit fasta på att vi mår bra av att vistas i naturen. Barn som ofta får leka i utomhusmiljö har nämligen lättare att koncentrera sig, leker mer kreativt, är friskare och rör på sig mer än barn som leker mest inomhus. Hoppa på är ett samarbete mellan Folkhälsan och Svenska Yle.

Inom ramen för Hoppa på har filmer, ljudspår och material producerats. Tio avsnitt av barnprogrammet Bärtil, som sändes i BUU-klubben på Yle Fem, hade fysisk aktivitet som tema. De avsnitten kan du fortfarande se på Yle Arenan.

https://www.folkhalsan.fi/barn/professionella/hoppa-pa/

Rörelse

Pausrörelsekartotek Fysisk aktivitet, motoriska övningar och pauser i situationer som kräver koncentration främjar all sorts inlärning. Barn har ett spontant aktivitetsbehov och i det dagliga livet borde rörelse ingå som en naturlig del. Tyvärr tillbringar skolelever ofta en stor del av dagen stillasittande.
Inom ramen för Hälsoverkstaden har vi utvecklat verktyget pausrörelsekartotek och hoppas att Du som lärare tar till Dig detta begrepp ”pausrörelse” och hjälper oss att utveckla det i rätt riktning.
Kartoteket består av 60 övningar i tre olika kategorier; varva ner, rör på dig samt upp och hoppa. Som hjälp för att skapa rutin, eller som en kontroll av tiden, finns även en äggklocka som man kan använda om man vill. I nedre kanten av varje kort nämns vilka olika mer specifika färdigheter övningarna tränar: motorik, kroppsuppfattning, samarbete och koncentration. Motorik innehåller finmotorik, grovmotorik, balans och koordination. Kroppsuppfattning innefattar din bild av din kropp och upplevelsen av din kropp i rörelse och vila. Samarbete innefattar olika sätt att kommunicera med varandra. Koncentration tar bl.a. fasta på uppmärksamhet som en central egenskap.
Materialet har utarbetats av Bodil Strandberg och Annika Kuusniemi, studerande i idrott och hälsopromotion vid Yrkeshögskolan Sydväst, i samarbete med Folkhälsans sakkunniga. ILLUSTRATÖR: ANDREAS HAMBERG

https://www.folkhalsan.fi/globalassets/barn/pausrorelsekort.pdf

Rörelse

Rörispaus är ett kort rörelseprogram för barn 6-10 år som kan användas i klassrummet eller hemma. Sjuloopen är drygt 3 minuter lång och perfekt när överskottsenergin flödar över eller när ny fart och fokus behövs. Den ger både utmaning och skönt flow.
 
 


https://wwwyoutube.com/watch?v=3jxWBwprKk

Ugglepyssel med enkla medel

Detta ugglepyssel klarar barnen relativt självständigt av att göra. Istället för att klippa kan man också riva papper. Ifall man inte har färgat papper kan man också använda t.ex. tidningspapper!

Du behöver:

Wc-pappersrulle
Lim
Papper att klippa/riva ”fjädrar” från
Näbb papper
Svart tusch
(Penna att färga näbben med vid behov)

Följ arbetsmomenten enligt bilden.

Sago appar

Hej!

Ni kan ladda ner gratis sagoappar till läsplattan eller telefonen.

Appen heter Polyglutt och den slutar att fungera efter 30 dagar.

Ladda ner appen och logga in med följande uppgifter:
Användarnamn: Polygluttskola
Lösenord: 987654321

Här hittar ni massor av svenskspråkiga böcker att lyssna på, samtidigt som ni kan bläddra i boken.

Denna app finns också på finska och då heter den Lukulumo, man kan pröva på appen 30 dagar gratis, kolla för mera info på www.iltaoppiminen.fi
det finns över 300 finska böcker därav man kan lyssna på flere av dem på 45 olika språk.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä