KAS.ORIE.010, Orientoituminen kasvatustieteiden opiskeluun (KK)

Tehtävänanto

Tämä opintojakso on yhteinen kaikille opintosuunnille.

Opintojakson tiedot opintosuunnitelmassa

 

Tehtävä: HOPS-työskentely

Matkakirjassa reflektoitavat keskeiset arvot: Reflektiivinen osaaminen

Kirjaa aluksi vastauksiasi alla oleviin kysymyksiin:

  • Millaisia aiempia opiskelupolkuja sinulla on ollut? Millaista osaamista olet kartuttanut aiemmissa opinnoissasi ja työtehtävissäsi?
  • Millaiset asiat opinnoissa ovat tuottaneet onnistumisen kokemuksia ja ovat innostaneet? Entä millaiset asiat ovat olleet haastavia?
  • Mitä tavoitteita sinulla on opinnoillesi?
  • Millaisissa tehtävissä haluaisit tulevaisuudessa työskennellä? Mihin aloihin tai teema-alueisiin haluaisit tutustua kasvatustieteiden lisäksi (valinnaiset opinnot)

Syventävä reflektio: Valitse lopuksi yksi edellä esittämäsi tilanne tai kokemus (tai muu asiantuntijaksi kehittymiseen liittyvä tilanne), jonka olet kokenut jollain tapaa haastavaksi ja merkitykselliseksi. Reflektoi sitä Miten reflektoin -kuvion kysymysten mukaisesti ylhäältä alaspäin. Tutki, miten syvälle pääset reflektoinnissasi. Olennaista tässä vaiheessa ei ole se, pystytkö soveltamaan kaikkia reflektiokysymyksiä valitsemasi tilanteen reflektion tarkasteluun vaan se, että harjoittelet tunnistamaan ja tiedostamaan reflektiotaitojesi kehittymistä osana asiantuntijaksi kasvun prosessia.

 

Tehtävä: Työelämään tutustuminen (elokas)

 

Työelämään tutustuminen

Voit tehdä työelämään tutustumisen monin eri tavoin. Työelämä-iltapäivän sisältöjen lisäksi työelämään tutustuminen voi sisältää kasvatusalan asiantuntijahaastattelun, kasvatusalan toimintakentän havainnointia tai uraseurantaa tilastojen ja aineistojen valossa. Jos sinulla on työkokemusta omalta opintosuunnaltasi, tämän kokemuksen reflektointi voi olla (osa) työelämään tutustumista. Tallenna hyödyllisiä materiaaleja ja muistiinpanojasi työelämään tutustumiseen liittyen omaan matkakirjaasi, joita voit hyödyntää lopuksi matkakirjatehtävän kokoamisessa.

Matkakirjatehtävä

Tämän matkakirjatehtävän tavoitteena on, että pääset reflektoimaan ajatuksiasi työelämään liittyen. Reflektoi oman asiantuntijuutesi rakentumista työelämään tutustumisen havaintojen ja kokemusten kautta tai aikaisempaan työkokemukseesi peilaten. Voit hyödyntää Taskutuutorin lukua 6 “Ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden kasvu” (s.139-145) ja kurssin kirjallisuutta reflektiotehtävän tukena.

  • Pohdi lähtökohtiasi kasvatusalan asiantuntijaksi kehittymiselle. Hyödynnä lähtökohtien reflektoinnissa seuraavaa tiedekunnan arvoa: Kasvatustieteellinen tietotaito.
  • Syventävä reflektio: Valitse lopuksi yksi oman kasvatusalan asiantuntijuutesi kehittymisen kannalta merkityksellinen kokemus työelämään tutustumiseen liittyen. Harjoittele reflektion syventämistä tämän merkityksellisen kokemuksen kautta ja hyödynnä reflektion tukena Miten reflektoin -kuviota sekä Taskutuutorin lukua 3 “Reflektiotaidot”.

Reflektiotehtävän minimipituus on 2 sivua. Pysyvä linkki reflektiotehtävään palautetaan opintojakson moodle-alueen palautuskansioon. Tarkista tehtävän palautuspäivämäärä moodle-alueelta.

Tekniset ohjeet

Tehtävän palautukseen liittyvät ohjeet ja ohjevideot löydät sivulta Matkakirja-ohjeita. Sivulla on ohjeet Pedanet-tunnuksen luomiseen, matkakirjasivun ja tehtävän alasivun tekemiseen sekä lukuoikeuksien antamiseen ja linkin jakamiseen.

Pyydä tarvittaessa apua teknisiin asioihin liittyen sähköpostitse: matkakirja-edu@tuni.fi.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä