KAS.KAY.220, Harjoittelu: elinikäinen oppiminen ja kasvatus

Tehtävänanto

Opintojakson tiedot opetussuunnitelmassa. 

Matkakirjatehtävä tehdään opintojakson lopuksi harjoittelun arviointiseminaarin tai esseen kirjoittamisen jälkeen.

Palauta matkakirjatehtäväsi pysyvä linkki opintojakson moodlen palautuskansioon. Tarkista tehtävän palautuspäivämäärä moodlesta. Matkakirjatehtävään on alla erilliset ohjeet sen mukaan, suoritatko opintojakson harjoittelutukioptiolla (suoritusmuoto 1) tai esseellä (suoritusmuoto 2).

 

Syventävä reflektiotehtävä

Matkakirjatehtävän tarkoituksena on syventää ja soveltaa opintojakson ja opintojesi aikana kerryttämiäsi tietoja ja taitoja reflektoimalla syvemmin yhtä harjoittelun tai esseeprosessin aikana merkitykselliseksi kokemaasi ajatusta, oivallusta tai tilannetta. Pohdi myös merkityksellisen kokemuksen vaikutusta asiantuntijuutesi kehittymiseen.

Hyödynnä reflektion tukena Taskutuutorin Miten reflektoin -kuviota ja Reflektiotaidot -lukua (s.54-81) sekä peilaa reflektiotasi seuraaviin tiedekunnan arvoihin: kasvatustieteellinen tietotaito, reflektiivinen osaaminen, yhteiskuntaa uudistavat yksilöt ja yhteisöt.

Tehtävän pituus on 1-2 sivua.

  1. Harjoittelutukioptiolla tekevät (suoritusmuoto 1):

Valitse tehtävässä reflektoitavaksi kokemukseksi yksi harjoittelun aikana kokemasi merkityksellinen tilanne tai tapahtuma, joka jäi erityisesti mieleesi. Reflektoi tätä kokemustasi Miten reflektoin -kuvion vaiheiden mukaan ja pohdi lopuksi millaista uutta ajattelua syntyi kirjoittamisen aikana?

  1. Työkokemuksen kerryttäneet / korvaavan esseen tekijät (suoritusmuoto 2):

Valitse tehtävässä reflektoitavaksi kokemukseksi yksi esseeprosessin aikana kokemasi merkityksellinen oivallus tai ajatus, joka jäi erityisesti mieleesi. Reflektoi tätä kokemustasi Miten reflektoin -kuvion vaiheiden mukaan ja pohdi lopuksi millaista uutta ajattelua syntyi kirjoittamisen aikana?

 

Tekniset ohjeet:

Tehtävän palautukseen liittyvät ohjeet ja ohjevideot löydät sivulta Matkakirja-ohjeita. Sivulla on ohjeet Pedanet-tunnuksen luomiseen, matkakirjasivun ja tehtävän alasivun tekemiseen sekä lukuoikeuksien antamiseen ja linkin jakamiseen.

Pyydä tarvittaessa apua teknisiin asioihin liittyen osoitteeseesta matkakirja-edu@tuni.fi.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä