TunneTutor

Suru, luopuminen ja ikävä

Suru, luopuminen ja ikävä

- Katseet kohtaavat, paikka vaihtuu
- Joki maailman laidalla -tarina, Osa A
- Miltä suru tuntuu? Millaisia tunteita suru herättää? Osa B : Sanoitetaan erilaisia tunteita. Kaikki tunteet surussa ovat sallittuja. 
- Miten tästä eteenpäin? Osa C : Konkreettinen suru, itku ulospäin, itku sisäänpäin, liikkuminen, halkojen hakkaaminen, valokuvien katseleminen...partiolaisten maastomerkit - Olen mennyt kotiin.

Tunnetunnit 5-6 -luokat

Tunteiden vuoristoradalla:

Kuka minä olen? Mitä minä tunnen? Miksi tunteeni muuttuvat?

Tutkitaan tunteita ryhmässä. Pohditaan omaa minä-kuvaa ja omaa identiteettiä. Millainen olen luonteeltani? Miten voin vaikuttaa ympäristööni? 

Tutkimme englanninkielisiä tunnekuvia ja teemme draamaharjoituksia ryhmässä. 

- On oikein tuntea näin. 
- Näihin asioihin voin vaikuttaa, näihin asioihin en voi. Keskity niihin asioihin,joihin voit vaikuttaa. 
-Opettele kertomaan, mitä ajattelet. Toiset eivät ole ajatuksenlukijoita. 
- Minun vahvuuksiani ovat...
- Minä opettelen tunnetaitoja ja tilan antamista toiselle.

Draamaharjoitukset:
- Katse kiertää, paikka vaihtuu
- Ota vastaan ääni, vie seuraavalle
- Isäntä ja orja
- Leivänpaahdin, elefantti, apina -reagointiharjoitus
- Identiteetin metsästys
- Kerro tarinaa sana kerrallaan - pariharjoitus
- Yksi, kaksi, kolme -pariharjoitus
- Anna näkymätön lahja
- Jos olisin auto, olisin ...fiilisharjoitus
- Mielipideasemat, liiku sitä lähemmäksi, mitä enemmän olet samaa mieltä
- Minä olen Juulia ja matkalla Tukholmaan

Tunnetunnin kulku, esimerkki alkuopetuksesta

1) Tunnetunti aloitetaan huovutetulla värikkäällä sydämellä. Tarkastellaan sydäntä ja tutkitaan, millaisia värejä siinä on. Tutkitaan värien erilaisia sävyjä, samallakin värillä voi olla eri sävyjä. Nimetään värejä ja jutellaan niiden erilaisista nimistä/lempiväreistä.

2) Sitten siirrytään tunteisiin. Tutkitaan ja kysellään lapsilta, millaisia tunteita meillä voi olla. Lapsi saa sanoa tunteen ja tulla valitsemaan kuvan, joka sopii tunteeseen. Kuva näytetään toisille ja lapsi saa kertoa, millaisessa tilanteessa lapsen nimeämä tunne voi tuntua. Esimerkkien avulla lapset hahmottavat konkreettisesti, millaisesta tunteesta on kyse. Kiitetään erikseen jokaisesta tunteesta, jonka lapset tuovat jaettavaksi.

3) Jakaannutaan ryhmiin (väriryhmät) ja tutkitaan yhtä valittua tunnetta. Millaiset värit sopivat juuri tähän tunteeseen? Kootaan nimetyn tunteen vierelle tunteen herättämiä värejä.

4) Yksi oppilaista asettuu pitkän paperin päälle ja hänen ääriviivansa piirretään paperille. Sitten jutellaan tunteesta ja siitä, missä kohtaa kehoa tunne tuntuu. Merkitään kehokuvaan rastilla ne kohdat, joissa tunne tuntuu.

5) Kokoonnutaan yhteen ja tutkitaan yhtä tunnetta kerrallaan. Yksi ryhmäläisistä toimii tunnemannekiinina, toiset ryhmäläiset kiinnittävät post it -lapuilla tunnemannekiinin kehoon laput niihin kohtiin, joissa tunne tuntuu. Opettajalla on lisälappuja/ekstralappuja, joita voidaan keskustelun perusteella kiinnittää uusiin kohtiin. Jutellaan siitä, miten tunteet voivat tuntua eri paikoissa eri ihmisillä. Jokaisen tunnereaktio ja paikka, jossa tunne tuntuu, on oikea reaktio ja oikea kehon kohta. Kiitetään ryhmää ja annetaan tunteelle ja tunteen esittelylle tunneaplodit.

6) Käydään kaikki lasten ehdottamat tunteet läpi ja jakaannutaan ryhmiin salaisiin paikkoihin. Jokainen ryhmä tekee opettajan arpomasta tunteesta still-kuvan. Kokoonnutaan yhteiseen tilaan ja jokainen ryhmä esittelee oman still-kuvansa toisille. Toiset oppilaat arvaavat, mistä tunteesta still-kuvassa on kysymys.

7) Tunteita voidaan käydä läpi yhteenvetona draaman keinoin. Still-kuvien jälkeen voidaan kokoontua pienempinä ryhminä piiriin ja opettajan pyynnöstä ryhmä sanoo yhteen ääneen oman tunteensa. Opettaja osoittaa yllättäen aina yhtä ryhmää kerrallaan ja ryhmä reagoi sanomalla yhteen ääneen oman tunteensa.

Yhteisenä koontina voidaan kokoontua isoon piiriin. Opettaja tai ohjaaja laittaa yhden tunnesanan kiertämään piirissä. Tarkoituksena on sanoa tunne sillä äänensävyllä, mikä tuntuu sopivan juuri tuohon tunteeseen. Lapsi pyrkii laittamaan tunneviestin samalla äänensävyllä ja ilmeellä kuin on sen edelliseltä lapselta vastaanottanut. Äänenvoimakkuutta ja puheen tempoa vaihtelemalla eri tunteisiin tulee eri sävyjä. Opettaja tai ohjaaja voi liittää tunteeseen myös kosketuksen. Kun harjoitus on tullut lapsille tutuksi, myös oppilas voi laittaa tunne-ääni-ilme-kosketus -viestin eteenpäin piirissä.

Voidaan myös tehdä ennätyksiä vaikka ilo tai riemu -sanoilla. Kuinka nopeasti ilo-sana kiertää piirissä lapselta toiselle? Kuinka nopeasti riemu-sana kiertää piirissä?

Kun puhutaan rauhallisuudesta tai lempeydestä, tunnetuntiin voi liittää lapsille sopivia mindfullness-harjoituksia (höyhenen pudottaminen, höyhenen kierrättäminen kämmeneltä kämmenelle piirissä, selinmakuulle meneminen piirissä vuorotellen samalla, kun sanotaan rau-hal-li-suus, linnunpesäharjoitus). Jokaiseen tunnetuntiin on hyvä sisällyttää konkreettista tekemistä ja toiminnallisuutta, jotta tunteiden tunnistaminen olisi monikanavaista ja jäisi lapselle mieleen toiminnallisen tekemisen kautta. Tunteiden sanoittaminen ja tunnesanojen toistaminen on myös tärkeää.

Tunnetunnit 3-4

Rohkeus

Katseet kohtaavat, paikka vaihtuu.

Rohkeus on vahva tunne. Missä rohkeus tuntuu? Miten rohkeus näkyy?
Puhekierros
Missä kohtaa kehoa rohkeus tuntuu?
Tunnetarrat/Tunnemannekiini


Pelko

F-ilmaisutaidon harjoitus, lämmittely
Z-ilmaisutaidon harjoitus,pelon kohtaaminen, kaverin auttaminen


Jokaisen pelko on erilainen. Toinen pelkää korkeita paikkoja, toinen pelkää sitä, että tapahtuu jotain ikävää. Jokaisen pelko on ainutkertainen tunne. Toisen pelkoa ei voi vähätellä, vaikka itseä ei pelottaisi sama asia.

Missä pelko tuntuu?
Millaisissa tilanteissa pelottaa?
Miten pelko näkyy kehossa?

Mikä auttaa, kun pelottaa?
Kenelle voi puhua, kun pelottaa?

Oppilaiden ratkaisuehdotuksia pelon kohtaamiseen ja käsittelemiseen
- puhuminen äidille, isälle, mummolle, papalle, siskolle tai veljelle
- oman lemmikin kanssa oleminen
- järki, järjellä,ajatteleminen
- pelon kohtaaminen
- jonkun muun asian tekeminen
- jonkun muun asian ajatteleminen
- hengityksen tasoittaminen


Suru

Surulla on monet kasvot.
Hukkakorttien kuvat kertomassa surusta.
Osaatko lukea surua?
Suru ja pelko ovat erilaisia tunteita.

Mikä auttaa, kun surettaa?
Kenelle voin puhua, kun surettaa?

Joskus surusta on helpompi puhua mummolle tai papalle. Joskus on vaikea aloittaa tunteista puhuminen.

TunneTutor 2019-2020

Tunne tutor -hanke 2019-2020

  1. 1. jakso
0-2 -luokat opiskelevat tunnetaitoja maanantaisin ja perjantaisin (aamupiiri/loppupiiri)
Tunnistan tunteita (riemu, rakkaus, ilo, rauhallisuus,suuttumus, suru, kiusattu, nolo)
Tunteita nimetään, tunteista puhutaan ja tunteita kuvaillaan sanoin, kuvin ja draaman keinoin.
Tunnetarinat

7-8 -luokat
Ryhmäytyminen ja vuorovaikutustaidot
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tietoinen kehittäminen

9-luokka (uskonto/äidinkieli)
Arvot, itsetunto, hyveet
Keskustelu (akvaario), pohtiminen, kirjoittaminen2. jakso

0-2 -luokat opiskelevat tunnetaitoja osana opetusta maanantaisin ja perjantaisin
Tunnemittari

3-4 -luokat,
Tunnetunnit maanantaisin klo 11-12
Omien ja toisten vahvuuksien tunnistaminen
Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen, tunteista puhuminen.
Ryhmässä toimimisen taidot, yhteiset tunnetaidot ja toisten huomioiminen koulutyössä

3. jakso

0-2 -luokat opiskelevat tunnetaitoja osana opetusta maanantaisin ja perjantaisin
5-6 -luokat tiistaisin tai torstaisin
Kuka minä olen? Mitä minä tunnen? Miksi tunteeni muuttuvat?


4. jakso

0-2 -luokat opiskelevat tunnetaitoja osana opetusta maanantaisin ja perjantaisin
9 -luokka, tunnetaitoisena maailmalle
0-9 -luokat Tunnepäivä/Vahvuuksien päivä/Yhteisen toiminnan ja tunteiden päivä

Tunnetutor-opettaja Anna-Maija Korhonen pitää jokaiselle ryhmälle tunnetunteja. Luokanopettajat ja luokanvalvojat jatkavat tunnetyöskentelyä omissa ryhmissään tunnetuntien jälkeen.

Tunnetaitoja opiskelemme eri luokkien kanssa hieman erilaisin menetelmin. Pienempien oppilaiden kanssa aloitamme tunnetunnit konkreettisten aiheeseen liittyvien esineiden/lelujen/kuvien kautta. Tunnesadut ja yhteiset luku- ja lepohetket ovat osa tunnetunteja.

Pienten ja isompien oppilaiden kanssa harjoittelemme vuorovaikutus- ja tunnetaitoja keskustellen, kirjoittaen ja draaman keinoin. Tunnekasvatuksen tavoitteita ja toimintamalleja hyödynnetään myös ParastaEnnen-hankkeessa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden ja koko koulun hyvinvointia ja vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin niin, että tunteille löytyisi tilaa koulun ja kotien arjessa entistä enemmän.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä