Tervon Yhtenäiskoulu

Koulukuljetukseen liittyviä ohjeita

KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2018 - 2019

Koulukuljetukset toteutetaan kuluvana lukuvuonna aikataulujen mukaisesti. Kaikki kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti siten, että oppilaat ovat koululla joka päivä klo 9.00 ja lähtevät kotiin klo 13 tai klo 15.00.

Maksuttomaan oppilaskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat:

– Esikoululaiset

– 1-2 luokkalaiset kun koulumatkaa on yli 3 km

– 3-9 luokkalaiset kun koulumatkaa on yli 5 km

Taksien kuljetusreitit ajetaan pääteitä pitkin, reitiltä poiketaan silloin kun matkaa päätielle on 1-6 luokkalaisille yli kaksi (2) kilometriä ja 7-9 luokkalaisille yli kolme (3) kilometriä (siv.ltk. 2001/ 37§)

Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta(TVH1988) ja rasittavuuden osalta tarvitaan lääkäri/psykologin lausunto.

Koulukuljetuksissa toimitaan seuraavien ohjeiden mukaan:

  • Vain kyydityksestä olevat pääsevät kyytiin, muita oppilaita ei voida kuljettaa.
  • Tiukkojen aikataulujen takia kuljetus ei odottaa, joten tien varressa kannattaa olla ajoissa!
  • Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta suoraan kuljettajalle tekstiviestillä.
  • Jos kyydin tarve lakkaa niin ilmoitus koulusihteerille
  • Taksiin mentäessä paikat täytetään takaosasta aloittaen etuosaan päin
  • Turvavyön käyttö on koulukuljetuksessa pakollista kaikille oppilaille. (Tieliikennelaki 88§)
  • Matkapuhelimet eivät saa aiheuttaa häiriötä kuljettajalle. Oppilaiden toivotaan välttävän puhelimen käyttöä ajon aikana.
  • Koulunkäynninohjaaja valvoo kouluun tulot ja kyytiin lähdöt.
  • Kyydistä pois jäävien oppilaiden tulee odottaa, että taksi tai linja-auto lähtee pysäkiltä. Vasta tämän jälkeen oppilas voi ylittää tien.
  • Pimeän aikana koulukyytiin nousevien oppilaiden on syytä käyttää heijastinta tai turvaliiviä.

Lisätietoa koulukuljetuksista voi lukea liikenneturvan julkaisemasta koulukuljetusoppaasta

https://www.oph.fi/download/47392_koulukuljetusopas.pdf

Ongelmatilanteissa huoltajia pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan kuljettajaan, liikennöitsijään tai koulusihteeriin.

Turvallista kouluvuotta 2018 -2019!

Kimmo Honkanen

rehtori