Tervon Yhtenäiskoulu

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 6.9.2021

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä tiedottaa 6.9.2021

Tiedote. Julkaistu: 06.09.2021, 16:07
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / Kuopion yliopistollinen sairaala

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri jatkaa edelleen kiihtymisvaiheessa ja entiset suositukset pidetään voimassa.

Koronatestauksen ohjeistusta tullaan päivittämään lähiaikoina uusilla valtakunnallisilla suosituksilla. Jatkossakin vakavan taudin riskissä olevien ja rokottamattomien aikuisten tulee hakeutua testiin heti oireiden ilmestyessä. Uusi ohjeistus tulee ottamaan kantaa mm. alle 12-vuotiaiden lieväoireisten testaamiseen, ja siihen on tulossa lievennyksiä ellei henkilön lähipiirissä ole rokottamattomia tai riskiryhmiin kuuluvia aikuisia.

Lisätietoja medialle: Heikki Miettinen, johtajaylilääkäri, 0447113950

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) vastaa noin miljoonan suomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Itä- ja Keski-Suomessa. KYSissä tehdään kansainvälisesti arvostettua tutkimusta, ja KYS on Suomen suurimpia opetussairaaloita. Toimintaa koordinoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP).

www.psshp.fi

Facebook: https://www.facebook.com/kuopionyliopistollinensairaala
Twitter: https://twitter.com/KYS_Sairaala
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKApvsFYOYd7gYxBJBlVNTA
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kuopio-university-hospital

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Tervetuloa Tervaspartion avoimelle iltanuotiolle 5.9.2021 klo 16.30 alkaen vierasvenesatamaan!

Tervetuloa Tervaspartion avoimelle iltanuotiolle 5.9.2021 klo 16.30 alkaen vierasvenesatamaan!

Iltanuotiolle ovat tervetulleita kaikki; ei vielä partiolaiset, partiosta kiinnostuneet ja partiolaiset.
Luvassa perinteinen partio iltanuotio lauluineen ja ohjelmineen, nuotiokahveja unohtamatta.
Iltanuotion yhteydessä myös ilmoittautuminen syksyn ryhmiin:
sudenpennut 7-9vuotiaat
seikkailijat 10-12/13 vuotiaat
Perhepartiolaiset alle 7v oman aikuisen kanssa.

Tervetuloa mukaan!

"..Jutut kuulemme, huudot, vaan muuta
sydän syttyy tuntemaan ❣"
-Puolalainen nuotiolaulu-

Nähdään nuotion äärellä!
T:Jenni Kahilainen
050 4357215

Esi- ja perusopetus alkaa torstaina 12.8.2021 klo 9.00

Tervehdys koululta!

Pitkä kuuma kesä alkaa olla takanapäin :)

Esi- ja perusopetus (0-9 lk) alkaa torstaina 12.8.2021 klo 9.00. Myös AP/IP-toiminta alkaa aamuisin Kurrekummussa, iltapäivisin koululla. Ensimmäinen koulupäivä 0-2, 5-6 luokilla klo 9-13 ja 3-4, 7-9 luokilla klo 9-15.

Kuljetusoppilaille laitetaan tietoa taksien aamuaikatauluista wilmalla ja eskareiden huoltajille sähköpostilla. Kotiin kyydit lähtevät koululta klo 13 tai klo 15 koulupäivästä riippuen. Aamun aikataulu tarkentuu ensimmäisen kahden kouluviikon aikana. Samat autoilijat jatkuvat koulukuljetusten hoitamista, mutta reiteille on tullut aika paljon muutoksia uusien oppilaiden myötä. Ohjeita koulukuljetuksiin liittyen löytyy näiltä sivuilta.

Lukujärjestykset näkyvät Wilmassa oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle.

Tiistaina 3.8.2021 alueellisessa varautumisryhmässä päätettiin jatkaa kouluissa viime keväisin koronaohjeistuksin ja -rajoituksin. Tämä pitää sisällään muun muassa maskin käytön (5-9 luokat, henkilökunta). Pääosin Tervon yhtenäiskoulussa toimitaan kuten viime lukuvuonna, mutta pieniä tarkennuksia ja muutoksia tulee. Niistä tiedotetaan sitten erikseen.Tervetuloa kouluun!

Kimmo Honkanen
rehtori
044 7499 309

KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2021-2022


Ensi lukuvuoden koulukuljetukset alkavat olla perheissä ajankohtainen asia. Tässä ohjeita koulukuljetuksiin liittyen:

Maksuttomaan oppilaskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat:

 1. Kaikki uudet Tervossa asuvat esikoululaiset. Esikoululaisen huoltajien ei tarvitse erikseen hakea maksuttomaan kuljetukseen pääsyä. Rehtori on yhteydessä koteihin elokuun alkupuolella.
 2. 1-2 luokkalaiset, kun koulumatka on yli 3 km. Jos matka on alle kolme kilometriä, tulee huoltajan hakea lapselleen pääsyä maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Perusteena myöntämiselle voivat olla oppilaan terveydentila, koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus. Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta (TVH1988) ja rasittavuuden osalta tarvitaan lääkäri/psykologin lausunto. Hakemus löytyy koulun kotisivulta.
 3. 3-9 luokkalaiset, kun koulumatka on yli 5 km. Jos matka on alle viisi kilometriä, tulee huoltajan hakea lapselleen pääsyä maksuttomaan oppilaskuljetukseen. Perusteena myöntämiselle voivat olla oppilaan terveydentila, koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus. Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta (TVH1988) ja terveydentilan/rasittavuuden osalta tarvitaan lääkärin/psykologin lausunto. Hakemus löytyy koulun kotisivulta.

Maksuttoman oppilaskuljetuksen hakemus liitteineen tulee toimittaa rehtorille postilla tai sähköpostilla 4.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Taksien kuljetusreitit ajetaan pääteitä pitkin, reitiltä poiketaan silloin kun matkaa päätielle on 1-6 luokkalaisille yli kaksi (2) kilometriä ja 7-9 luokkalaisille yli kolme (3) kilometriä (siv.ltk. 2001/ 37§).

Koulupäivät alkavat ensi lukuvuonna joka päivä klo 9.00 ja päättyvät vuosiluokasta ja lukujärjestyksestä riippuen klo 13.00 tai klo 15.00. Ensi lukuvuoden taksien tarkat reitit aikatauluineen selviävät myöhemmin ja niistä tiedotetaan koteihin erikseen.

Kuljetushakemus

Kimmo Honkanen

rehtori

"Suomen parhaan kyläkoulun" suunnittelu etenee

Tervon kunnassa yläluokkien oppilasmäärän vähenemisestä johtuen kunnassa on tehty laaja Yläkouluselvitys 2018-2019.

Kunnanvaltuuston päätöksen (Kvalt. 13.5.2019 § 21) mukaisesti yläkoulun opetus järjestetään myös jatkossa viiden vuoden määräajalla osana Tervon Yhtenäiskoulua. Reunaehdoiksi on asetettu riittävät aineenopettajat, seurata lukuvuosittain ja lukuvuoden 2023-2024 lopussa tehtävä laaja selvitys, jonka jälkeen arvioidaan yläkoulun opetuksen jatko Tervossa.

Päätös on perusteltu pedagogisin perustein sekä uudenlaiset opetusjärjestelyt mahdollistavalla uuden oppimisympäristön rakentamisella. Järjestelyn on todettu olevan taloudellisesti kustannusneutraali suhteessa opetuksen järjestämiseen naapurikunnissa.

Koululla on luotu viimeisten kahden lukuvuoden aikana uusi toimintamalli opetuksen järjestämiseen. Useissa oppiaineissa on muodostettu yhdistelmäryhmiä. Opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa on päivitetty. Koulun arjen käytänteisiin on tehty muutoksia. Valtuuston asettamat yläluokkien säilymisen reunaehdot ovat täyttyneet. Laadukas opetus ja yläluokkalaisten aineenopetus on pystytty turvaamaan.

Oppilasmääräennusteet on päivitetty vuoden vaihteessa. Päivityksessä on otettu huomioon Tervossa 2014-2020 syntyneet lapset. 2014 on syntynyt 7, 2015 11, 2016 10, 2017 7, 2018 11, 2019 5 ja 2020 13 lasta. 

Yläluokkalaisten, samoin kuin koko koulun oppilasmäärän on arvioitu vakiintuvan nykyistä paremmalle tasolle viiden vuoden kuluessa.  

Uuden koulun rakentamispäätökseen vaikuttaa oppilasmäärän ja reunaehtojen lisäksi kunnan taloustilanne. Rahoitusvaihtoehtoja selvitetään parhaillaan.

”Suomen parhaan kyläkoulun” hankesuunnittelu on annettu Palveluyhtiö Viisarit Oy:n tehtäväksi. Hankesuunnittelussa Viisarit selvittää koulurakentamisen eri vaihtoehtoja.

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen kunnanhallituksen nimeämä työryhmä ja sivistyslautakunta perehtyvät suunnitelmaan ja tekevät kunnanhallitukselle esityksen koulun rakentamisesta. Lopullisen päätöksen rakentamisesta tekee kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksen pohjalta. 

Tervossa 25.4.2021

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
p. 044 7499 201
kaija.tarvainen(a)tervo.fi

Ohjeet koulukuljetuksiin 13.5.2020 (THL, ELY)

Ohjeet koulukuljetuksiin COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

Miten koronavirus tarttuu?

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Koronavirukset ovat kuitenkin rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä.

Suojautumisen periaatteet:

1. varmistetaan, että oppilaat eivät matkusta sairaana ja että kuljettaja ei tule sairaana tai oireisena töihin. Tämä on tärkein suojautumistoimenpide.

2. pidetään etäisyyttä ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely). Tämä koskee sekä oppilaita että kuljettajaa.

3. korostetaan hyvää yskimis- ja aivastamishygieniaa

4. huolehditaan käsihygieniasta

5. huolehditaan kulkuneuvon siisteydestä ja pintojen puhtaudesta

Oppilaiden ja kuljettajan ohjeistaminen

Oppilaita ja kuljettajia tulee tiedottaa siitä, että sairaana matkustamista tulee välttää.

Pitämällä etäisyyttä henkilöiden välillä voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä. Tarkkoja ohjeita siitä, mikä on oikea etäisyys ei voi antaa, koska siihen vaikuttavat mm. auton koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen. Tärkeää on pitää etäisyyttä niin paljon kuin tilan luonne käytännön toiminnan järkevän toteuttamisen kannalta sallii.

Oppilaan kulkeminen kuljettajan ohitse ei sinänsä aiheuta merkittävää altistumistilannetta kuten eivät myöskään lyhyet kontaktit ulkotilassa esimerkiksi matkatavaroiden käsittelemisen yhteydessä.

Esimerkkejä oppilaiden sijoittelusta:

· taksikuljetuksissa henkilöautolla suositeltavin oppilaan sijoituspaikka on takapenkin oikeassa reunassa. Suositeltavaa on myös, että takapenkillä on korkeintaan kaksi oppilasta eli keskimmäinen penkki pyritään pitämään tyhjänä. hyvä yskimis/aivastamis- ja käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Yhteydenotot terveydenhoitoon

· Jos oppilaalla epäillään COVID-19-tartuntaa, tulee häntä ja vanhempia neuvoa ottamaan puhelimitse yhteyttä terveydenhuollon päivystykseen.

· Jos kuljettaja epäilee saaneensa COVID-19-tartunnan, tulee hänen ottaa puhelimitse yhteyttä työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen.

Kirjastovälitunnit (toistaiseksi tauolla)

Kirjastovälitunnit:

* 3-4 luokka perjantaisin klo 9.45-10.00

* 5-6 luokka torstaisin klo 11.45-12.15

* 7. luokka tiistaisin klo 9.45-10.00

* 8. luokka perjantaisin klo 10.45-11.00

* 9. luokka keskiviikkoisin klo 9.45-10.00

Koulukuljetukseen liittyviä ohjeita

KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2021 - 2022

Koulukuljetukset toteutetaan kuluvana lukuvuonna aikataulujen mukaisesti. Kaikki kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti siten, että oppilaat ovat koululla joka päivä klo 9.00 mennessä ja lähtevät kotiin klo 13.00 tai klo 15.00.

Maksuttomaan oppilaskuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat:

– Esikoululaiset

– 1-2 luokkalaiset kun koulumatkaa on yli 3 km

– 3-9 luokkalaiset kun koulumatkaa on yli 5 km

Taksien kuljetusreitit ajetaan pääteitä pitkin, reitiltä poiketaan silloin kun matkaa päätielle on 1-6 luokkalaisille yli kaksi (2) kilometriä ja 7-9 luokkalaisille yli kolme (3) kilometriä (siv.ltk. 2001/ 37§)

Koulumatkan vaarallisuuden arviointiin käytetään koulumatkan vaarallisuuden arviointiohjetta(TVH1988) ja rasittavuuden osalta tarvitaan lääkäri/psykologin lausunto.

Koulukuljetuksissa toimitaan seuraavien ohjeiden mukaan:

 • Vain kyydityksestä olevat pääsevät kyytiin, muita oppilaita ei voida kuljettaa.
 • Tiukkojen aikataulujen takia kuljetus ei odottaa, joten tien varressa kannattaa olla ajoissa!
 • Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta suoraan kuljettajalle tekstiviestillä.
 • Jos kyydin tarve lakkaa niin ilmoitus koulusihteerille
 • Taksiin mentäessä paikat täytetään takaosasta aloittaen etuosaan päin
 • Turvavyön käyttö on koulukuljetuksessa pakollista kaikille oppilaille. (Tieliikennelaki 88§)
 • Matkapuhelimet eivät saa aiheuttaa häiriötä kuljettajalle. Oppilaiden toivotaan välttävän puhelimen käyttöä ajon aikana.
 • Koulunkäynninohjaaja valvoo kouluun tulot ja kyytiin lähdöt.
 • Kyydistä pois jäävien oppilaiden tulee odottaa, että taksi tai linja-auto lähtee pysäkiltä. Vasta tämän jälkeen oppilas voi ylittää tien.
 • Pimeän aikana koulukyytiin nousevien oppilaiden on syytä käyttää heijastinta tai turvaliiviä.

Lisätietoa koulukuljetuksista voi lukea liikenneturvan julkaisemasta koulukuljetusoppaasta

https://www.yumpu.com/fi/document/read/30740011/koulukuljetusopas-opetushallitus

Ongelmatilanteissa huoltajia pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan kuljettajaan, liikennöitsijään tai toimistosihteeriin.

Turvallista kouluvuotta 2021 -2022!

Kimmo Honkanen

rehtori

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä