UUSIA TUULIA JA MONIPUOLISTA ARVIOINTIA

LUKE TYKISSÄ - UUSIA TUULIA JA MONIPUOLISTA ARVIOINTIA

Opetuksen ja arvioinnin kehittäminen on tärkeä osa LUKE-hanketta.
Tavoitteena on kokeilla uusia ja erilaisia arviointitapoja, jotka tukevat opiskelijan oppimista ja osallisuutta. Meillä keskustellaan yhdessä, jaetaan hyviä käytänteitä ja kehitellään uusia.

Yhdessä pohditaan mm. näitä ja monia muita arviointiin liittyviä kysymyksiä:
Miten uusi opetussuunnitelma näkyy opetuksessa ja arvioinnissa?
Mitä on monipuolinen arviointi?
Ovatko kokeet enää tarpeen? Miksi? Millaiset kokeet? Mitä kokeiden sijaan?
Koeviikosta päättöviikoksi - mitä se tarkoittaisi?
Millaisia sähköisiä alustoja ja välineitä arvioinnissa on käytössä?
Mitä muutoksia sähköinen ylioppilaskoe tuo tullessaan?


Ryhmäkokeet osana arviointia

Ryhmäkoe on otettu enenevässä määrin käyttöön arvioinnissa. Se on ollut kokeilussa mm. äidinkielessä ja biologiassa hyvällä menestyksellä. Jatkossa tätä arviointitapaa kehitetään edelleen ja otetaan laajemmin käyttöön eri oppiaineissa. 

Hiljainen puheensorina, vastauksen hahmottelua yhdessä. Yhteistyössä on voimaa!
Kuvissa ryhmätentti käynnissä ihmisen biologian kurssilla. Tältä se oppiminen näyttää ja kuulostaa!

25507899_1981083678585423_5466799400591724697_n.jpg

25550367_1981083681918756_7186347068235770660_n.jpg

Yksilöllisen oppimisen menetelmä matematiikan opetuksessa

peuraa.jpg
Kuvassa syksyn 2016 MAY1 -kurssilaisten tuntityöskentelyä.

Koulussamme käytetään opetuksessa myös Pekka Peuran kehittämää yksilöllisen oppimisen menetelmää. Menetelmää käytetään joillakin matematiikan, ruotsin, yhteiskuntaopin ja saksan kursseilla. Tässä jutussa kerrotaan ensiksi menetelmästä lisää. Tämän jälkeen verrataan kahta eri menetelmillä toteutettua opetusryhmää. Kyselyn perusteella verrataan opiskelijoiden kokemaa stressiä ja tekemisen määrää sekä testin perusteella osaamista. Viimeisessä kappaleessa jaetaan hyviä käytänteitä ainakin matematiikan kurssien toteuttamiseen.

Lue juttu täällä. Ja innostu kokeilemaan!
LUKE_peura.docx

KOEVIIKKOKOKEILU

Lukuvuonna 2016-2017 TYKissä toteutetaan koeviikkokokeilu. Muutamissa oppiaineissa puretaan aiempi käytäntö, jossa edellisen päivän pohjatunti ja koetunti yhdistetään pitemmäksi kokonaisuudeksi. Tämä mahdollistaa toisin tekemisen, kuten vierailut tai muut oppimis- ja arviointikäytännöt, jotka vaativat enemmän aikaa. Kokeilua on päätetty jatkaa myös lukuvuonna 2017-2018.

Impro in English-kurssin erilainen koepäivä

Ilmiökurssi Impro in English matkasi koeviikolla koko päiväksi Helsinkiin. Tällä kurssilla arviointia suoritetaan koko kurssin ajan ja lisäksi pidetään valtakunnallinen suullinen koe. Koeviikolla emme kokeita pitäneet vaan käytimme kahden koodin tuoman mahdollisuuden koko päivän retkeen. Tutustuimme Ateneumissa Modiglianin näyttelyyn englanninkielisen oppaan johdolla ja kävimme The Finn-Brit Playersin englanninkielisessä näytelmässä Go Back for Murder. Lopuksi opiskelijoilla ja näyttelijöillä oli aikaa keskustella englanniksi näytelmistä, näyttelemisestä ja kielestä. Kokemus oli mahtava ja varmasti teemme tällaisen retken vielä toisenkin kerran.
improenglish.jpg

Englanninopettajien ainetiimipäivä TYKissä teemana arviointi

To test, or not to test, that is the question.
Tervetuloa pohtimaan tätä ja muita arviointiin liittyviä kysymyksiä
Tampereen yhteiskoulun lukiolla järjestettävään englannin
ainetiimipäivään keskiviikkona 26.4. klo 12.15-16.
Mietitään yhdessä ainakin seuraavia kysymyksiä:
Miten uusi opetussuunnitelma näkyy englannin opetuksessa ja
arvioinnissa?
Millaisia toimintatapoja ja käytänteitä on käytössä eri lukioissa
monipuolisen arvioinnin toteuttamisessa?
Ovatko kokeet enää tarpeen? Miksi? Millaiset kokeet? Mitä kokeiden
sijaan?
Koeviikosta päättöviikoksi - mitä se tarkoittaa englannin opetuksessa?
Millaisia sähköisiä alustoja ja välineitä arvioinnissa on käytössä?

Keskustellaan yhdessä, jaetaan hyviä käytänteitä ja kehitellään uusia.

Uudenlaista arviointia TYKin englannin kursseilla: Ainetiimipäivä.pptx