ILMAISUTAITO OSANA OPPIMISTA

LUKE TYKISSÄ - ILMAISUTAITO OSANA OPPIMISTA

TYKissä ilmaisutaitoaineet yhdistyvät luovasti, luontevasti ja kiinnostavalla tavalla erilaisilla ilmiö-ja teemaopintokursseilla.

Taidekurssi englanniksi - painopisteenä musiikki

Kurssi yhdistää sulavasti ja yhteensointuvasti englannin kurssin 3 ja musiikin kurssin 1. Kurssi on tarkoitettu ekavuotisille ja tulee rokkaamaan!

ImproEnglish - improvisaatiota ja englantia
Tällä kurssilla yhdistetään luovasti englannin suullinen kurssi ja improvisaatiokurssi.

Teemakurssi TO2 - Tutkiva työskentely teknologialla - Sanavapaus ja maailmankatsomus

Erityisesti toisen vuoden opiskelijoille suunnattu kurssi, jossa yhdistyy jännittävalla tavalla median ja uskonnon kurssit. Kurssin aikana tutkitaan teemaan liityvää ilmiöitä ja luodaan tuotos.

Oivalluksia ilmaisutaidon avulla

Ilmaisutaidon avulla voidaan havainnollistaa monia erilaisia teemoja. Tunnille voi pyytää mukaan ilmaisutaidon opettajan, jonka kanssa yhdessä voi suunnitella ja toteuttaa oppitunnin haluamastaan aiheesta. Antti Kilpijärvi kokeili tällaista lähestymistapaa:

ET:ssä kokeilin myös oppiaineiden sisältöjen opiskelua ilmaisutaidon avulla. 2. kurssilla opiskelijat tekivät lyhyitä kohtauksia aiheesta hyvä ja huono kasvatus. Kohtauksien pohjalta kävimme vilkasta keskustelua kasvatuksen vaikutuksesta maailmankatsomukseen. Ilmaisutaidon avulla saimme havainnollistettua katsomukseen vaikuttavia ei-tiedollisia tai sanallistettavia puolia. Toiseutta ja vähemmistöjä käsittelevällä kurssilla jatkoin aiheen kehittelyä yhdessä Jyrin ja Marietan kanssa. Käsittelimme aiheita kehollinen ja kielellinen toiseus erilaisten ilmaisutaidon harjoitusten avulla. Oivalluksia syntyi erityisesti harjoitusten jälkeen käydyissä keskusteluissa - toiseuden kokemus oli paljon hedelmällisempi pohja keskustelulle kuin pelkkä teoria. Tätä teemaa haluan ehdottomasti kehittää myös jatkossa.

Suruttomat-musikaali


suruttomat.jpg
”Ihmetellä täytyy, miksi juuri naisen suhteen niin sitkeästi pidetään kiinni tuosta vanhasta katsantotavasta, että muka maailma on murheenlaakso, jossa ihminen on sitä parempi kuta enemmän hän kärsii ja kuta enemmän hän kieltää itseään, kuta vähemmän hän välittää oman sielunsa ja ruumiinsa hyödystä.”

Mielestäni tämä Minna Canthin ajatus on tosi ja sangen moderni vielä tänäkin päivänä. Todellinen klassikko elää ja hengittää, vaikka ajat ja ajatukset ikään kuin muuttuisivat.


Miksi valitsimme Suruttomat, joka ei ehkä ole tyypillisin lukiomusikaali? Haluamme TYKissä osallistua Suomi 100-juhlavuoteen esittämällä suomalaisen klassikon. Minna Canth kirjoitti Työmiehen vaimon, ensimmäisen kaupunkityöläisistä kertovan näytelmän, vuonna 1885. Sirkku Peltola kirjoitti sen pohjalta musikaalin Suruttomat vuonna 2004. Uskon, että tamperelaisten naiskirjailijoiden maailma on lähempänä tamperelaisten nuorten elämää kuin angloamerikkalaiset kermakakkumusikaalit. Suruttomat on toki rankka tarina, mutta ei nykynuorten elämäkään mikään Disneyn piirretty ole.

Toivon, että klassikon kautta nuoret oppivat itsestään ja toisistaan. Tavoitteena ei ole tehdä siloteltua menestysmusikaalia jonkun esikuvan pohjalta, vaan tykkiläisten näköinen, kokoinen ja oloinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät teatteri, musiikki ja tanssi. Yhteisellä matkalla Suruttomien maailmaan lähes sata nuorta on opiskellut yhdessä tekemistä ja toisen huomioon ottamista. On koettu ja jaettu onnistumisen iloa ja epäonnistumisen ahdinkoa, keskeneräisyyttä ja kuuntelemista.

Mitäkö minä opettajana haluan sanoa tämän näytelmän kautta jokaiselle rakkaalle oppilaalleni?
Pysy oman elämäntarinasi päähenkilönä, älä ryhdy sivuhenkilöksi toisen tarinaan. Rakasta ensin itseäsi ja vasta sitten toista.
Uskoa, toivoa ja rakkautta!
Marietta Kunnas

Lisää Suruttomista: https://www.facebook.com/tykmusikaali/