MA11 Lukuteoria ja logiikka

MA11 Lukuteoria ja logiikka

MAA11 Lukuteoria ja logiikka
(kurssitarjottimella koodi MA 11)

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla
 • ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita
 • oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista
 • oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin
 • osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla
 • osaa määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla
Keskeiset sisällöt
 • lauseen formalisoiminen
 • lauseen totuusarvot
 • avoin lause
 • kvanttorit
 • suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
 • kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
 • Eukleideen algoritmi
 • alkuluvut
 • aritmetiikan peruslause
 • kokonaislukujen kongruenssi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä