MA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

MA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
(Kurssitarjottimella koodi MA13)

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan
  • täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennä-köisyysjakaumien tutkimiseen
  • tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia
Keskeiset sisällöt
  • funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
  • jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
  • funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
  • epäoleelliset integraalit