MA14 Kertauskurssi 1

MA14 Kertauskurssi 1

MAA14 Kertauskurssi I
(Kurssitarjottimella koodi MA14)

Koulukohtainen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • kertaa ja syventää pitkän matematiikan pakollisten kurssien 1 - 5 pääkohdat
  • rakentaa yhteyksiä oppimäärän eri osien ja aihepiirien välille
  • vahvistaa laskennallisia ja matemaattisia valmiuksia
  • ymmärtää tehtävien ratkaisutapoja sekä geometrian että vektorilaskennan näkökulmasta
Keskeiset sisällöt
  • pakollisessa oppimäärässä kursseilla 1- 5 käytetyt matemaattiset menetelmät