MA10 Integraalilaskenta

MA10 Integraalilaskenta

MAA10 Integraalilaskenta
(Kurssitarjottimella koodi MA10)

Pakollinen kurssi

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita
  • ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan
  • oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla
  • perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
Keskeiset sisällöt
  • integraalifunktio
  • alkeisfunktioiden integraalifunktiot
  • määrätty integraali

  • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen