Oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuoltotyöllä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Sen tavoitteena on ennaltaehkäisevä ja koko koulua tukeva työ, jossa pyritään ehkäisemään ongelmien syntyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan oppilashuollollisen tuen järjestämistä. Yhteisöllisen oppilashuollon lähtökohtana on oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteisöllinen oppilashuolto vahvistaa oppilaiden hyvinvointia luomalla kouluun yhteenkuuluvuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja huolenpidon ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla ja opiskella.

Koulukuraattori Mari Hokka

Koulukuraattorin tavoitteena on tukea ja auttaa oppilaita koulussa, koulun käynnissä ja sosiaalisessa kasvussa. Koulukuraattorin työhön kuuluu suurimmaksi osaksi kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut oppilaan kanssa mm. koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen liittyvissä asioissa ja vakavissa ongelmissa, tunne-elämän vaikeuksiin, akuuteissa kriiseissä tai omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulukuraattori keskustelee ja auttaa oppilaita heidän mieltään askarruttavissa asioissa ja pyrkii lisäämään oppilaiden voimavaroja.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, oppilaan vanhempien, opettajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Koulukuraattori osallistuu koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseen, oppilashuoltotyöryhmään ja koko koulun oppilashuoltoon.

Koulukuraattorin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa vain, mikäli se on välttämätöntä ja vain siinä määrin kuin on sovittu.

Mari Hokka, puhelin 050-33 67 274

Sähköposti: mari.hokka@tammela.fi

Toimisto sijaitsee koulukeskuksella osoitteessa: Koulutie 1, 31300 Tammela

Terveydenhoitaja Tuuli Anolin


Terveydenhoitaja Riihivalkaman koululla perjantaisin (parittomat viikot) 

Puh: 045 6576302

S-posti: tuuli.anolin@omahame.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä