Oppilaskunta

Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallituksen kautta kaikkien koulun oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa. Oppilaskunnan hallitus voi yhdessä vaikuttaa kouluyhteisön kehittämiseen ja ME-hengen ylläpitämiseen. 

Oppilaskunnan hallitus voi toiminnallaan edistää kouluviihtyvyyttä esimerkiksi järjestämällä erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia. 

Jokaisesta luokasta valitaan luokkaäänestyksellä kaksi oppilasta oppilaskunnan hallitukseen. 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa oppitunnin verran. Ohjaavana opettajana toimii Mari Lampela. Hallitus valitsee kokouksiin keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Näissä tehtävissä vuorotellaan, jotta mahdollisimman moni saisi harjoitella puheenjohtajana toimimista. Sihteerinä toimii ohjaava opettaja. Kokousten pöytäkirjat julkaistaan koulun Pedanet-sivuilla.

Hallituksen kokouksessa valmisteltuja asioita käsitellään myös kuukausittaisissa luokkakokouksissa, jotka kukin luokka pitää oman luokanopettajansa johdolla. Yhteisten asioiden tiedottamisessa hyödynnetään aamunavauksia sekä koulun radiota. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä