Koulukuraattori Mari Hokka

Koulukuraattorin tavoitteena on tukea ja auttaa oppilaita koulussa, koulun käynnissä ja sosiaalisessa kasvussa. Koulukuraattorin työhön kuuluu suurimmaksi osaksi kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut oppilaan kanssa mm. koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen liittyvissä asioissa ja vakavissa ongelmissa, tunne-elämän vaikeuksiin, akuuteissa kriiseissä tai omaan elämäänsä ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Koulukuraattori keskustelee ja auttaa oppilaita heidän mieltään askarruttavissa asioissa ja pyrkii lisäämään oppilaiden voimavaroja.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, oppilaan vanhempien, opettajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Koulukuraattori osallistuu koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseen, oppilashuoltotyöryhmään ja koko koulun oppilashuoltoon.

Koulukuraattorin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa vain, mikäli se on välttämätöntä ja vain siinä määrin kuin on sovittu.

Mari Hokka, puhelin 050-33 67 274

Sähköposti: mari.hokka@tammela.fi

Toimisto sijaitsee koulukeskuksella osoitteessa: Koulutie 1, 31300 Tammela

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä