Tiedotteita

Kurinpitotoimet ja opettajien oikeudet

Koulun työrauhauudistus voimaan
Opettajilla ja rehtoreilla on jatkossa oikeus ottaa oppilaalta haltuun esineitä ja aineita, jotka vaarantavat koulussa oppilaan oman tai muiden turvallisuuden. Perusopetuksessa oikeus kattaa myös esineet ja aineet, joilla oppilas häiritsee opetusta. Haltuun otetut esineet luovutetaan oppilaalle, huoltajalle tai poliisille viimeistään koulupäivän päätyttyä.
Oppilaiden on pidettävä kännykät ja muut elektroniset laitteensa tuntien aikana suljettuina, ellei niitä käytetä opiskeluvälineenä. Perusopetuksessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa laite pois, jos sillä häiritään opetusta tai oppimista eikä oppilas luovuta laitetta pyynnöstä huolimatta.
Myös perusopetuksen jälki-istunnon toteuttamistavoista säädetään entistä tarkemmin. Ensisijainen keino puuttua oppilaan epäasialliseen käytökseen on kuitenkin kasvatuskeskustelu.

Tiedotteita

POLIISIN TIEDOTE


Koulupoliisin tervehdys Riihivalkaman koulun oppilaiden huoltajille
Syyslukukausi on pyörähtänyt jälleen reippaasti käyntiin ja se näkyy erityisesti liikenteessä. Vaikka poliisi valvoo koulujen alkaessa tehostetusti liikennettä koulujen läheisyydessä, on syytä muistaa ja muistuttaa siitä, että liikkuminen liikenteessä jatkuu tämän jälkeenkin. Lasten kanssa on hyvä silloin tällöin käydä keskustelua siitä, miten kulkeminen liikenteessä on sujunut ja onko siellä mahdollisesti jotain ongelmakohtia, joita pitäisi selvittää. Liikenneturvallisuustyö on monen tahon yhteistyötä (lapset, koti, koulu, poliisi jne.), mutta tärkein työ tehdään kotona, myös asenteiden osalta.
Vierailin Riihivalkaman koululla 26.8.2014 ja teemana oli polkupyöräily. Muistutuksena vielä koteihinkin muutama asia koskien turvallista koulutietä:
1) Heijastimet: Syksyn hämärtyessä on taas syytä kaivaa esiin heijastimet ja heijastinliivit. Parhaimmassa tapauksessa ne ovat halpa henkivakuutus
2) Pyöräilykypärät: Kun pyörällä ajetaan, on syytä joka kerta laittaa päähän pyöräilykypärä, myös aikuisten. Laki edellyttää pyöräilykypärän käyttöä, vaikka sen käyttämättä jättämisestä ei rangaistusta tällä hetkellä voi saada. Vaara voi vaania missä tahansa.
3) Koulukuljetukset: Osa koulukuljettajista on pyytänyt muistuttamaan siitä, että lapset otetaan kyytiin määrätyltä noutopaikalta, ei matkalta tai jostakin muusta paikasta (ellei niin ole erikseen sovittu). Lapsia on syytä myös muistuttaa siitä, että paikalla odotellaan rauhallisesti, vaaran ja vahingon välttämiseksi.
Olen tarvittaessa käytettävissänne, jos tulee kysymyksiä tai muita asioita, joihin haluatte selvyyttä. Teen aktiivisesti yhteistyötä koulun kanssa, joten sekä henkilökunta, että oppilaat ovat tuttuja.

Yhteistyöterveisin,
Outi Leppäjoki p. 0295 414185, tai 040 7166 427
Rikosylikonstaapeli e-mail: outi.leppajoki@poliisi.fi
Hämeen poliisilaitos, Forssan poliisiasema

Turvallinen koulutie

Turvallisesti koulutiellä

Koulun alkaessa koulujen ympäristöt täyttyvät monenlaisesta kulkijasta. Lasten ja vanhempien on hyvä keskustella tulevasta koulumatkasta hyvissä ajoin ennen koulun alkua. Koulumatkaa kannattaa myös harjoitella yhdessä. Koulutieksi tulee valita turvallisin reitti, joka ei aina ole lyhin reitti. Tien ylittämiseen tulee käyttää ali- ja ylikulkureittejä sekä suojateitä aina kun mahdollista. Kouluvuoden aikana on hyvä muistaa kysyä lapselta silloin tällöin, miten koulumatka on sujunut.

Monella lapsella on käytössään kännykkä. Lapsen kanssa on hyvä keskustella kännykän käytöstä liiken-teessä. Sopikaa lapsen kanssa, että liikenne ei ole oikea paikka viestien lähettämiseen, kännykällä pe-laamiseen tai muuhun kännykän käyttöön. Neuvo lasta pysähtymään puhelun tai viestin kirjoittamisen ajaksi. Lapsen on vaikea kiinnittää huomiota sekä kännykän käyttöön että liikenteen tarkkailuun sa-manaikaisesti. Lapset ottavat oppia vanhemmistaan, joten vältäthän kännykän käyttöä, kun olet itse liikenteessä.

On toivottavaa, että oppilaat kulkevat koulumatkansa mahdollisimman usein kävellen ja pyöräillen. Kä-vely ja pyöräily ovat oivallista arkiliikuntaa. Kävelevät ja pyöräilevät lapset saapuvat virkeinä kouluun. Lihasvoimainen liikkuminen myös opettaa lasta liikkumaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Auton kyydissä istuva lapsi ei kartuta liikennetaitojaan samalla tavalla kuin itse liikenteessä liikkuva lapsi. Vilkas saattoliikenne lisää ruuhkia ja turvattomuutta koulun läheisyydessä. Vanhemmat voivat näin ollen itse vaikuttaa alueen liikenneturvallisuuteen omilla valinnoillaan. Autoliikenteen vähentyminen lisää lasten liikkumisen turvallisuutta. Mikäli kyyditset lastasi kouluun, noudatathan koulun ohjeita alu-eella ajamisesta ja pysäköimisestä. Vältä peruuttamista koulun alueella.

Jos lapsen ei ole mahdollista kulkea koko koulumatkaa omatoimisesti, voi lasta kyyditä osan matkaa autolla ja jättää turvalliselle jättöpaikalle hieman etäämmälle koulusta. Sopiva jättöpaikka voi olla esi-merkiksi sellainen linja-autopysäkki, jolta poistuessaan lapsen ei tarvitse ylittää tietä. Jättöpaikan tulee olla sellainen, että lapsi pääsee jättöpaikalta turvallista kävelyreittiä pitkin koululle.

Jos lapsi kulkee kouluun linja-autolla, on lapselle opetettava, miten pysäkillä käyttäydytään ja miten kulkuvälineeseen noustaan ja miten siitä jäädään pois. Muistuta lasta, että ajoneuvon edestä tai takaa ei saa lähteä ylittämään tietä ennen kuin linja-auto on lähtenyt pysäkiltä ja näkyvyys on jälleen hyvä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä