OPS2016

Seudullinen ops

Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila ja Ypäjä ovat tehneet yhdessä seutukunnallisen opetussuunnitelman täydentämään valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Tammelassa ei ole kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Tarvittavat täsmennykset tehdään kouluittain lukuvuosisuunnitelmiin.

Arvioinnin osalta Tammelan malli poikkeaa hieman seutukunnallisesta opetussuunnitelmasta, eniten väliarvioinnin osalta. Tammelan malli tiivistetysti "Arviointi"-kohdassa.

TÄSTÄ SEUDULLISEEN OPSIIN: https://peda.net/forssa/ops2016/ol

Lisää tietoa seudullisesta ops-työstä löydät https://peda.net/forssa/ops2016Oppilas- ja opiskelijahuollon seudullinen suunnitelma löytyy täältä
Lataa: OPS2016, oppilashuollon perusopetusmuutos (versio 14.4.15).docx