Liikunta

Opiston liikunta- ja tanssikurssit on suunniteltu terveysliikunnan näkökulmasta

Terveysliikunta sisältää kaikille välttämättömän, aktiivisen elämäntavan ja harrastustyyppisen liikunnan. Terveysliikunnalla pyritään rakentamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja kohentamaan toimintakykyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan säännöllistä, jatkuvaa ja kohtalaisesti kuormittavaa liikuntaa. Aikuisten liikunnalla pyritään ylläpitämään tai kohentamaan toiminta- ja työkykyä sekä ehkäisemään sairauksia. Ikääntyneiden liikunnan tärkeä tavoite on toimintakyvyn säilyttäminen, mikä turvaa itsenäistä selviytymistä. Terveysliikunta sisältää päivittäiset ja toistuvat fyysisen aktiivisuuden muodot. Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi aikuisen tulisi sisällyttää päivittäiseen toimintaansa kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa tai muuta fyysistä aktiivisuutta yhteensä vähintään 30 minuuttia yhtenä tai useampana (2–3) jaksona. Ihanteellisen terveysliikuntaohjelman tulisi sisältää kestävyyttä ylläpitävää fyysistä aktiivisuutta, lihaksistoa ja nivelten liikkuvuutta sekä liikkumisvarmuutta ja tasapainoa ylläpitäviä toimintoja. Yleinen terveysliikuntasuositus soveltuu myös erityisryhmien – vammaisten, toimintakyvyltään heikkojen tai pitkäaikaissairaiden – liikuntaan. Yleisohjetta tulee tarvittaessa soveltaa erityisryhmien tarpeiden, mahdollisuuksien ja rajoitusten mukaisesti. Opiston terveysliikuntaryhmiin ja -kursseille halutaan rohkaista osallistumaan myös riittämättömästi liikkuvia aikuisia, joiden passiivinen elämäntapa uhkaa heidän työ- ja toimintakykyään. Tälle kohtaryhmälle suunnatut kurssit ovat sisällöltään, kuormittavuudeltaan, tietoainekseltaan ja lmapiiriltään sellaisia, että aloitteleva liikkuja voi aloittaa liikunnallisen elämäntavan omaksumisen turvallisesti. Kynnys aloittamiseen tehdään mahdollisimman matalaksi. Tarkoituksena on löytää liikunnan ilo ja hyvä olo. Opiston kursseilla on mahdollisuus kokeilla monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja perusjumpista kuntosaliin, vesijumppaan, zumbaan ja erilaisiin tansseihin. Liikuntakurssien suunnittelussa pyritään huomioimaan naiset ja miehet erillisillä kursseilla, eri-ikäiset kohderyhmät, erityisryhmät ja saamaan mahdollisimman isot kansanjoukot monipuolisesti liikkumaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä