Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Yleistä opetussuunnitelmasta

Sisä-Savon kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota alueensa (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto ja Leppävirta) asukkaille monipuolista yleissivistävää ja ammatillista lisäkoulutusta sekä vireää harrastetoimintaa ja maksupalvelukoulutusta. Opiston toiminta on hyvinvointia tuottavaa toimintaa.

Opiston opetussuunnitelma toimii tiedotuksen välineenä tuntiopettajille. Sen tavoitteena on myös tasata opetustoiminnan laatua. Koulutusstrategian laadinnan sekä itsearvioinnin kehittämisen myötä kehittyi ajatus yhtenäisen opetussuunnitelman laadinnasta. Tavoitetaso kuvauksiin ei ole ryhdytty, koska opiskelu on vapaatavoitteista. Taiteen perusopetuksen osalta kuvataan suoritetut opinnot, sillä se perustuu OPH:n asettamiin tavoitteisiin. Taiteen perusopetuksessa on myös yleisten oppimäärien osalta käytössä omat erilliset opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelman rakenne on kuvaava ja esittelee tavoitteet ja pääsisältöalueet. Ainejakoisen esittelyn lisäksi opisto tarjoaa vuosittain useita maksuttomia yleisluentoja sekä näyttelytoimintaa. Hanke- ja maksupalvelutoiminnalla on omat, usein jo rahoittajan määrittelemät tavoitteet, joita ei ole tässä suunnitelmassa huomioitu. Kansalaisopiston kurssitoimintaa pyritään esittelemään mm. konserttien sekä runoiltojen ja teatteriesitysten muodossa.

Opiston itsearviointia toteutetaan opettajien suorittaman palautekyselyn sekä oman itsearvioinnin avulla. Opettajien oman itsearvioinnin toteuttaminen perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja kurssille asetettuihin tavoitteisiin. Itsearvoinnin tavoitteena on seurata ja kehittää opiston toiminnan laatua ja yhdenvertaistaa eri kunnissa toteutettuja kursseja. Arvioinnissa noudatetaan opistolle laadittua arviointisuunnitelmaa.

Opiston toiminnan perustavoitteena on opiskelijalähtöisyys ja toimintojen laadukkuus. Opetussuunnitelma on kuvailevan väljä, jotta se ei estäisi näiden tavoitteiden toteutumista. Opistolle laaditut strategia ja visio ovat toiminnan taustalla. Kilpailuetuna on alueella toimivien koulutuspalvelujen tuottajien vähyys, jolloin opistollamme on oman toiminta-alueensa vahva tuntemus.
Opettajat työskentelevät vapaatavoitteisessa oppimisessa opiskelijalähtöisesti ja kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa otetaan opiskelijoiden toiveet huomioon. Opiskelijan ohjaaminen sekä oppimisen perusteissa että kurssien valinnoissa toteutetaan aikuisen oppimista tukevasti. On tärkeää antaa ryhmälle mahdollisuus ryhmäytyä ja näin tarjota opiskelijoille mahdollisuus vertaistuen saantiin. Tarvittaessa, etenkin musiikin opetuksessa, kieliopinnoissa ja atk-oppimisessa tarjotaan mahdollisuus myös henkilökohtaisen opiskeluohjelman (HOPS) laadintaan. Ryhmäoppimisessa (kuten liikuntaryhmät) tarjotaan mahdollisuus esim. ryhmänoppimissuunnitelman (ROPS) laadintaan, jossa kuvataan päätavoitteet, sisällöt ja toteutustavat ryhmälle sopivassa muodossa. Tämä toteutuu etenkin terveysliikunnan osalta, jossa tavoitteet ovat sekä yksilöllisiä, että vertaistukea tarjoavia ryhmän yhteisiä tavoitteita.

Aineryhmien tuntimäärät vaihtelevat opiston neljässä kunnassa. Kurssitarjonnan perustana ovat opiskelijoiden toiveet ja opettajien ehdotukset oman alansa uusista kursseista. Perusideana on, että hyvin toimivat ja suositut kurssit voivat jatkaa seuraavalla kaudella. Sen sijaan kurssit, joiden opiskelija määrä ei täytä vaadittua 7 opiskelijan minimiä ovat tarkassa harkinnassa. Koulutusstrategiaan on määritelty opiskelijaminimiksi pääasiassa 7 opiskelijaa, mutta etenkin pienissä kylissä voidaan harkita pienempiä opiskelijamääriä. Koronaepidemian vuoksi Suonenjoen kaupunginhallitus alensi kurssien minimiosallistujamäärää viiteen opiskelijaan lukuvuodelle 2020-2021. Kurssien suunnittelun pääidea on, että tarjolla on siis toimivia entisiä kursseja ja jotain uutta, ajassa elävää kurssi-ideaa. Opiston vahvuutena on juuri nopea suunnittelu ja uusien kurssien tarjontamahdollisuus.
Menetelminä opistossa on sekä ryhmä- ja yksilöopetus sekä erilaiset nykytekniikan mahdollistamat menetelmät. Näitä menetelmiä opistossa ovat videoneuvotteluopetus sekä verkko-opetus.

Projektit ovat tulleet opistokentälle jäädäkseen. Sisä-Savon kansalaisopisto on mukana erilaisissa hankkeissa eri ainealueilta. Niistä kustakin laaditaan oma selkeä sisältösuunnitelmansa ja toteutussuunnitelma.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä