Sisä-Savon kansalaisopisto

Muistitietokeruu kansalais- ja työväenopistoissa 15.3.-15.10.2019

Kansalais- ja työväenopistotoiminnan aloittamisesta Suomessa on vuonna 2019 kulunut 120 vuotta. Moni suomalainen on elämänsä aikana osallistunut kansalais- tai työväenopiston kursseille: Suomen suurimpana oppilaitosmuotona kansalaisopistot tavoittavat vuosittain noin 650 000 opiskelijaa. Kursseilta haetaan niin virkistystä vapaa-aikaan kuin tukea työelämään ja osalle kansalaisopistosta tulee jopa elämänmittainen harrastus.

Suomen ensimmäisen kansalaisopiston, Tampereen työväenopiston, toiminta käynnistyi syksyllä 1899 viikoittaisen 10 oppitunnin ja ensimmäisen toimintavuoden 532 oppilaaksi kirjautuneen voimin. Työväenopistoliike oli alun alkaen kansallisen porvariston ja sivistyneistön hanke, joka pyrki tarjoamaan uudelle yhteiskuntaluokalle – työväestölle – sellaisia tietoja ja taitoja, joita maatalousyhteiskunnan kasvateilta ei löytynyt.

120 vuodessa kansalais- ja työväenopistotoiminta on levinnyt jokaisen suomalaisen kunnan alueelle. Toiminta-ajatus on edelleen monelta osin sama: tarjota suomalaisille tässä ajassa tarpeellista osaamista. Tänä päivänä kurssitarjontaan kuuluu mm. taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita. Vuosien varrella kansalaisopisto on voinut toimia nimellä kansalaisopisto, työväenopisto, opisto, vapaaopisto tai aikuisopisto.

Juhlavuoden kunniaksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kansalaisopistojen liitto KoL järjestävät muistitietokeruun kansalais- ja työväenopistoista. Muistitietokeruulla kerätään muistoja opiskelusta kansalais- tai työväenopistoissa sekä opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta. Keruuseen osallistutaan lähettämällä vapaavalintaisen mittainen ja tyylinen kirjoitus SKS:lle verkkolomakkeella tai postitse. Halutessaan kirjoitukseen voi liittää mukaan myös valokuvia. Keruu on osa SKS:n arkistotyötä, jolla tallennetaan suomalaista kulttuuriperintöä.

Oletko sinä opiskellut, opettanut tai muulla tapaa työskennellyt kansalais- tai työväenopistossa? SKS ja KoL toivovat, että kerrot muistoja opistosta. Kirjoituksessa voit halutessasi kertoa, minkälaisia asioita olet opiskellut ja miksi, sekä pohtia, mikä merkitys oppimillasi asioilla on ollut elämässäsi. Voit myös esimerkiksi kuvailla, minkälaista opiskelu oli käytännössä tai miettiä, mikä saa sinut kenties aina uudelleen ilmoittautumaan kursseille. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan yksi maksuton osallistuminen vapaavalintaisen kansalaisopiston kurssille sekä Kansalaisopistot.fi-tuotepalkintoja. Keruun tuloksista tiedotetaan keväällä 2020.

Vastausohjeet suomeksi: www.finlit.fi/kansalaisopistot
Vastausohjeet ruotsiksi: www.finlit.fi/sv/medborgarinstituten

Halutessasi voit myös tulostaa itsellesi esitteen keruusta täältä.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto (p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi)
Tiedottaja Lauramaija Hurme, Kansalaisopistojen liitto KoL (p. 040 573 1620, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi)

Tulossa: Sydänystävällinen ruoka hoitaa myös muistia -yleisö-/verkkoluento!!Luento 5.10.2019.jpg
Luentoa voi seurata paikan päällä Suonenjoen Futurialla (os. Jalkalantie 6, Suonenjoki) tai verkkovälitteisesti omalta koneelta. Verkko-osallistujien on ilmoittauduttava etukäteen, puh. 044-758 1466 tai 044-758 1465 tai osoitteessa www.opistopalvelut.fi/sisasavo

Futurialle on järjestetty linja-autokuljetus, mukaan pääsee Vesannolta, Tervosta ja Karttulasta (ks. tarkemmat tiedot julisteesta yllä).

Yhteistyössä Sisä-Savon kansalaisopisto ja Sisä-Savon Diabetes ry.

Iloista alkusyksyä!

Toimistomme on avoinna 9.00-15.00 ma-to, pois lukien lounasaika 11.00-12.00. Perjantaisin toimisto on suljettu. Kurssiohjelma on jo avoinna netissä, ja ohjelmaa pääsee katsomaan täältä kotisivujen kautta.

Painettu opinto-opas ilmestyy 8.8.2019 opistoalueella jokaiseen talouteen (myös mainoskieltotalouksiin). Ilmoittautuminen kursseille alkaa su 11.8.2019 klo 14.00 internetissä, puhelimella 12.8.2019 klo 9.00 sekä musiikin yksilöopetukseen 25.8.2019 klo 19.00. Mikäli et jostain syystä saa painettua opasta kotiisi, toimitamme ylimääräisiä kappaleita noudettaviksi kaikkien opistokuntiemme kunnantoimistoille sekä kirjastoille. Näistä pisteistä voit käydä noutamassa oman kappaleen!

Opiston väki toivottaa iloista alkusyksyä kaikille opiskelijoille ja opettajille! ☀️

Digijumppaa kylien ikäimmeisille

Digijumppaa ikitupajumeille

Sisä-Savon kansalaisopisto pilotoi syksyn 2019 aikana ikiksille tupajumeille suunnatun jumpan, joka välitetään tupiin adobe connect pron välityksellä. Sisä-Savon kansalaisopiston on avoin vapaan sivistystyön oppilaitos, joka toimii isäntäkaupungin Suonenjoen lisäksi Leppävirran, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien alueella. Opisto pyrkii elävöittämään harvaan asutun maaseudun kylien elämää tarjoamalla myös digitaalisesti kehitettyjä palveluja. Samalla pilotissa hanke kohtaa Voimaa vanhuuteen hankkeen, josta tähän digipilottiin tulee myös koulutuspäivä.

Hankkeeseen on valittu opistoalueelta Tuppurinmäen ja Hautolahden kylät, vielä puuttuu osallistuva kylä Suonenjoelta. Hanke kytkeytyy osaksi myös Voimaa vanhuuteen hanketta, minkä vuoksi kaikki opistokunnat eivät ole mukana kokeilussa. Suonenjoelta keskustan ulkopuolelta yksi sellainen kylä, josta löytyy kohdejoukkoa voi ilmoittautua mukaan rehtorille.


Digiraadin kohderyhmä, tavoite ja tulokset

Pilotin ensisijainen kohderyhmä on alueen kylissä asuvat, erityisesti ikääntyvä väestö ja eläkeläiset sekä päivävapaalla olevat. Välillisesti hanke hyödyttää kaikkia opiston alueen asukkaita.

Pilotin tavoitteena on kokeilla verkkovälitteisen jumpan lähettämistä kolmen kylän valikoiduille osallistujille, joihin valitaan sekä digitaitojen kehittämisestä kiinnostuneita että jumppaamisesta kiinnostuneita (nämä mielellään yli 75-vuotiaita).


Tavoitteena on 

  • saada uusia opetussisältöjä ja opetuksen toteutustapoja digitaitojen opetukseen
  • edistää opiston digiopetuksen ja verkkokurssien kiinnostavuutta kylien asukkailla
  • luoda digiopetuksen toimintamalli, jota voidaan soveltaa myös muissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Toiminta

Pilotti toteutetaan seuraavasti:

  1. Opiston syksyn normaalirytmiin suunnitellaan kurssi, jossa on yksi puolen tunnin jumppa aina maanantaisin klo 10.00-10.45.
  2. Kurssille valitaan osallistujat kolmelta kylältä Suonenjoelta, Leppävirralta ja Tervosta.
  3. Jokaiselta kylältä valitaan pilottiin jumppareiksi minimissään 2 henkilöä, mielellään yli 75-vuotiaita ja sellaisia henkilöitä, jotka eivät liiku paljoa. Lisäksi valitaan kylältä kaksi digitutoria, jotka tulevat vastaamaan verkkolähetyksen vastaanottamisesta. Henkilöillä tulee olla tabletit tai omat kannettavat tietokoneet käytössä.
  4. Syyskuun alussa Voimaa vanhuuteen hanke järjestää yhden koulutuspäivän digipilottiporukalle yhdessä Sisä-Savon kansalaisopiston kanssa. Koulutuspäivän aikana testataan pilottiin osallistuvien jumppareiden kunto sekä opetetaan kaikki osallistujat verkkolähetyksen vastaanottamiseen.
  5. Pilottijumpat järjestetään 12 viikon aikana niin, että yksi jumppa tulee kaikille pilottiin osallistuville samanaikaisesti livelähetyksenä. Jumppa tallennetaan ja toisen kerran viikon aikana jumppaporukka tekee jumpan keskenään. Sama jumppaohjelma kestää kaksi viikkoa.
  6. Pilotin loppuessa 12 viikon jälkeen järjestetään uudet kuntotestit jumppareille ja katsotaan miten kunto on kehittynyt.
  7. Raportoidaan pilotista ja analysoidaan prosessin onnistuminen.

Aikataulu

Pilotti toteutetaan ajalla 1.8.-31.12.2019


Yhteystiedot

Vastuuhenkilö:

rehtori Kirsti Häkkinen, Sisä-Savon kansalaisopisto,

kirsti.hakkinen@suonenjoki.fi p.0405146421