Sisä-Savon kansalaisopisto

Digijumppahankkeelle tunnustusta KunTeko -gaalassa!

 • Sisä-Savon kansalaisopiston Digijumppaa ikitupajumeille –pilottihanke palkittiin Helsingissä 20.11.2019 järjestetyssä KunTeko 2020 –kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelman gaalassa
 • Hanke palkittiin Innostavat teot –sarjassa ”esimerkillisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kehittämisteosta”
 • Palkinnon kävivät noutamassa digijumppahankkeen opettaja Kirsi Falin sekä yksi digitutoreista, Ani Tuomainen Leppävirralta.
1E_pienennetty_Matti Matikainen.jpg Kuvassa keskellä Sisä-Savon edustajat Kirsi ja Ani. Kuva: Matti Matikainen

Jumppaa verkkovälitteisesti!

Syksyn 2019 aikana toteutimme ns. digijumppa -pilottihankkeen, minkä aikana toteutettiin verkkovälitteisesti tuolijumppaa viikottain opiston syyslukukauden aikana.

KOHDERYHMÄ JA HANKKEEN TAVOITE:
 • Ensisijainen kohderyhmä alueen kylillä asuvat, mielellään yli 75-vuotiaat vanhukset, joiden liikunnallinen aktiivisuus on pilotin alkaessa vähäinen tai sitä ei ole lainkaan.
 • Tavoitteena on myös löytää digitaitojensa kehittämisestä kiinnostuneita eläkeläisiä tai päivävapaalla olevia, ja kouluttaa heistä ns. digitutoreita jumppien vastaanottamista varten.
 • Konkreettisena tavoitteena viikottaisen, verkkovälitteisen jumpan lähettäminen eri kylien vastaanottopisteisiin, jossa kussakin on 2-3 jumpparia ja vastaanotosta vastaava digitutor.
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS:
 • Jumppatuokio (45 min.) maanantaisin kansalaisopiston syksyn opetuskauden aikana (12 vkoa).
 • Osallistujia kolmelta kylältä: Hautolahdesta (Tervo), Tuppurinmäeltä (Leppävirta) ja Suonteelta (Suonenjoki)
 • Digitutoreita mukana on yht. 5 kpl ja ilmoittautuneita jumppareita 8 kpl.
 • Vastaanotto joko läppärillä tai tabletilla.
 • Digijumpat syksyn aikana 2 krt/ vko (livelähetys + tallenne)
 • Hankkeen alkaessa koulutuspäivä + kuntotestit
 • Hankkeen loppuessa lopetusseminaari + kuntotestit + palaute

1A.jpg1C.jpg
Osallistujien palaute oli positiivista, ja digijumppaa päätettiin jatkaa opiston kurssina myös kevätkaudella 2020. Kurssille pääsee ilmoittautumaan vaikka heti kurssinumerolla 830134. Kurssin nimenä on nyt Tuolijumppaa verkossa!, ja ideana on se, että jumppa lähetetään live-verkkolähetyksenä aina maanantaisin aamupäivällä, minkä lisäksi jumppaajat saavat toisen jumppakerran viikon aikana vapaasti haluamanaan ajankohtana tallenteen avulla. Kurssin hinta 48€.

Ilmoittautumiset joko puhelimitse puh. 044-758 1466 tai 044-758 1465 tai osoitteessa https://opistopalvelut.fi/sisasavo